Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: PaedDr. Boris Beťák, PhD. Katedra: KTVŠ Zmluva číslo: 1722
Názov kurzu: učiteľstvo telesnej výchovy 2.rok Druh štúdia: Bc. Semester: 4
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
16. 2. 2024 08:00 Odborná prax 1 T017  2 Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
16. 2. 2024 09:35 Základy gymnastických športov a úpoly T035  4 Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
16. 2. 2024 13:15 Biomechanika T031  6 Mgr.Jozef Sýkora, PhD.
23. 2. 2024 08:15 Biomechanika T031  6 Mgr.Jozef Sýkora, PhD.
23. 2. 2024 13:15 Základy gymnastických športov a úpoly S032  3 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
23. 2. 2024 15:25 Základy gymnastických športov a úpoly S032  3 Mgr. Michaela Slováková, PhD.
1. 3. 2024 12:20 Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia T048  8 Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
8. 3. 2024 08:15 Teória výchovy a vzdelávania F144  13 PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
15. 3. 2024 08:15 Základy gymnastických športov a úpoly S032  3 doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
15. 3. 2024 10:30 Základy gymnastických športov a úpoly T035  4 Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
15. 3. 2024 14:10 Základy gymnastických športov a úpoly S032  3 Mgr. Michaela Slováková, PhD.
22. 3. 2024 08:00 Základy aerobiku T048  6 Mgr. Michaela Slováková, PhD.
22. 3. 2024 13:00 Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti letné (plávanie) T023  3 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
22. 3. 2024 15:30 Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia S032  4 Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
5. 4. 2024 08:15 Základy aerobiku T048  6 Mgr. Michaela Slováková, PhD.
5. 4. 2024 13:15 Atletika atl.štadión  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
12. 4. 2024 10:15 Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti letné (plávanie) T023  3 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
12. 4. 2024 13:15 Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti letné terén  6 Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
19. 4. 2024 08:15 Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti letné terén  6 PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.
19. 4. 2024 13:15 Atletika atl.štadión  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
26. 4. 2024 08:15 Didaktika primárneho vzdelávania F144  13 doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
3. 5. 2024 13:15 Atletika atl.štadión  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
10. 5. 2024 09:35 Základy gymnastických športov a úpoly T035  4 Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
10. 5. 2024 13:15 Atletika atl.štadión  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
T017, T021, T028, T031, T050 - učebne na KTVŠ FF UMB;
T023 – bazén KTVŠ FF;
T035 - gymnastická telocvičňa KTVŠ FF;
T037 - športová hala KTVŠ FF;
T048 – zrkadlová telocvičňa KTVŠ FF;
F135, F144, F335, F336 - učebne na FF UMB;
S025 – učebňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S032 - úpolová telocvičňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S034 - posilňovňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
atl. štadión – atletický štadión UMB;
kancelária - kancelária vyučujúceho;
terén – upresní vyučujúci predmetu
Zimný štadión BB
RT – telocvičňa Ružová 13 (Pedagogická fakulta)
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.062 s.