Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: PaedDr. Boris Beťák, PhD. Katedra: KTVŠ Zmluva číslo: 1723
Názov kurzu: učiteľstvo telesnej výchovy 1.rok Druh štúdia: Bc. Semester: 2
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
16. 2. 2024 08:15 Základy edukačných vied F235  13 prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
23. 2. 2024 08:15 Základy edukačných vied F235  13 PhDr.Patricia Zolyomiová
1. 3. 2024 12:20 Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia T048  8 Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
8. 3. 2024 08:15 Anatómia, traumatológia a prvá pomoc T021  6 Doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
15. 3. 2024 08:15 Anatómia, traumatológia a prvá pomoc T021  6 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
15. 3. 2024 13:15 Športové hry 1 (volejbal) T037  6 Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.
22. 3. 2024 12:40 Manipulačné, prípravné a športové hry T037  4 PaedDr. Boris Beťák, PhD.
22. 3. 2024 15:30 Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia S032  4 Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
5. 4. 2024 08:15 Teória zdravia v TV a športe T031  3 PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.
5. 4. 2024 10:15 Teória zdravia v TV a športe T031  3 Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
5. 4. 2024 13:15 História športu a olympizmu T031  3 prof. PaedDr. Martin Pupiš , PhD.
5. 4. 2024 15:15 História športu a olympizmu T031  3 PaedDr. Boris Beťák, PhD.
12. 4. 2024 08:15 Anatómia, traumatológia a prvá pomoc T021  6 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
12. 4. 2024 13:15 Športové hry 1 (hádzaná) T037  4 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
12. 4. 2024 16:00 Športové hry 1 (florbal) T037  3 doc. PaedDr. Miroslav Nemec , PhD.
19. 4. 2024 08:15 História športu a olympizmu T031  6 PaedDr. Boris Beťák, PhD.
19. 4. 2024 13:15 Manipulačné, prípravné a športové hry T037  7 PaedDr. Boris Beťák, PhD.
26. 4. 2024 13:15 Manipulačné, prípravné a športové hry T037  7 PaedDr. Boris Beťák, PhD.
3. 5. 2024 08:15 Športové hry 1 (volejbal) T037  6 Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.
3. 5. 2024 13:15 Teória zdravia v TV a športe T031  3 PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.
3. 5. 2024 15:15 Teória zdravia v TV a športe T031  3 Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
10. 5. 2024 13:15 Športové hry 1 (hádzaná) T037  2 PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
10. 5. 2024 14:40 Športové hry 1 (florbal) T037  3 doc. PaedDr. Miroslav Nemec , PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
T017, T021, T028, T031, T050 - učebne na KTVŠ FF UMB;
T023 – bazén KTVŠ FF;
T035 - gymnastická telocvičňa KTVŠ FF;
T037 - športová hala KTVŠ FF;
T048 – zrkadlová telocvičňa KTVŠ FF;
F135, F144, F335, F336 - učebne na FF UMB;
S025 – učebňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S032 - úpolová telocvičňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S034 - posilňovňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
atl. štadión – atletický štadión UMB;
kancelária - kancelária vyučujúceho;
terén – upresní vyučujúci predmetu
Zimný štadión BB
RT – telocvičňa Ružová 13 (Pedagogická fakulta)
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.009 s.