Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: PaedDr. Boris Beťák, PhD. Katedra: KTVŠ Zmluva číslo: 1823
Názov kurzu: učiteľstvo telesnej výchovy 1.rok Druh štúdia: Mgr. Semester: 2
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
16. 2. 2024 08:15 Školská pedagogika a školský manažment F336  13 doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
23. 2. 2024 08:00 Prax priebežná/výstupová 1 (1. stupeň ZŠ) T021  1 Mgr. Andrea Izáková, PhD.
23. 2. 2024 08:40 Prax priebežná/výstupová 1 T021  1 Mgr. Andrea Izáková, PhD.
23. 2. 2024 09:20 Didaktika športov1 (plávanie) T021  3 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
23. 2. 2024 12:20 Didaktika športov1 (plávanie) T023  4 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
1. 3. 2024 08:15 Školská pedagogika a školský manažment F336  13 doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
8. 3. 2024 08:15 Metodológia výskumu v edukácii F336  13 doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
15. 3. 2024 08:00 Didaktika športov1 (plávanie) T023  4 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
15. 3. 2024 11:00 Didaktika športov1 (športové hry) F336  3 doc. PaedDr. Miroslav Nemec , PhD.
15. 3. 2024 14:00 Didaktika pohybových činností v prim. vzdelávaní 2 T048  6 Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
22. 3. 2024 08:15 Didaktika pohybových činností v prim. vzdelávaní 2 T037  6 Doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
22. 3. 2024 13:15 Didaktika pohybových činností v prim. vzdelávaní 3 terén  6 Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
5. 4. 2024 13:15 Alternatívne a netradičné športové hry RT  6 Doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
12. 4. 2024 08:00 Didaktika pohybových činností v prim. vzdelávaní 2 T037  6 Doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
12. 4. 2024 13:00 Didaktika pohybových činností v prim. vzdelávaní 3 T023  3 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
19. 4. 2024 10:15 Didaktika pohybových činností v prim. vzdelávaní 3 T023  3 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
19. 4. 2024 13:15 Alternatívne a netradičné športové hry RT  6 Doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
26. 4. 2024 08:00 Didaktika športov 1 (športové hry) T037  6 doc. PaedDr. Miroslav Nemec , PhD.
26. 4. 2024 13:00 Didaktika športov 1 (plávanie) T023  3 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
3. 5. 2024 08:15 Didaktika pohybových činností v prim. vzdelávaní 3 terén  6 PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.
3. 5. 2024 13:15 Didaktika športov 1 (športové hry) T037  6 doc. PaedDr. Miroslav Nemec , PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
T017, T021, T028, T031, T050 - učebne na KTVŠ FF UMB;
T023 – bazén KTVŠ FF;
T035 - gymnastická telocvičňa KTVŠ FF;
T037 - športová hala KTVŠ FF;
T048 – zrkadlová telocvičňa KTVŠ FF;
F135, F144, F335, F336 - učebne na FF UMB;
S025 – učebňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S032 - úpolová telocvičňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
S034 - posilňovňa KTVŠ FF (pri atletickom štadióne UMB);
atl. štadión – atletický štadión UMB;
kancelária - kancelária vyučujúceho;
terén – upresní vyučujúci
zimný štadión BB
RT – telocvičňa Ružová 13 (Pedagogická fakulta)
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.006 s.