Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: Mgr. Alexandra Chomová, PhD. Katedra: KSJL Zmluva číslo: 622
Názov kurzu: rozširujúce štúdium Sj 2. rok Druh štúdia: Rozš Semester: 4
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
17. 2. 2024 09:00 Vývin slovenského jazyka   10 prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
18. 2. 2024 09:00 Základy staroslovienčiny   10 prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
24. 2. 2024 09:00 Didaktika literatúry   10 Mgr. Eva Pršová,PhD.
2. 3. 2024 09:00 Sociolingvistika   5 prof. PaedDr. Vladimír PATRÁŠ , CSc.
2. 3. 2024 13:00 Seminár k záverečnej práci   5 Mgr. Alexandra Chomová, PhD.
9. 3. 2024 09:00 Didaktika literatúry   10 Mgr. Eva Pršová,PhD.
10. 3. 2024 09:00 Svetová literatúra pre deti a mládež   10 Mgr. Eva Pršová,PhD.
23. 3. 2024 09:00 Jazyková kultúra   10 prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., Dr. h. c.
24. 3. 2024 09:00 Teória a prax jazykovej komunikácie   5 prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., Dr. h. c.
24. 3. 2024 13:00 Teória a prax jazykovej komunikácie   5 prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., Dr. h. c.
6. 4. 2024 09:00 Jazyková kultúra   5 prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., Dr. h. c.
6. 4. 2024 13:00 Onomastika   5 prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., Dr. h. c.
27. 4. 2024 09:00 Súčasné literárne smery a prúdy   5 PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
27. 4. 2024 13:00 Česká literatúra   5 Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
4. 5. 2024 09:00 Pedagogická prax   10 doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
Pedagogická prax bude prebiehať počas semestra, pokyny k nej študenti a študentky dostanú od vyučujúceho.
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.125 s.