Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD. Katedra: KTVŠ Zmluva číslo: 722
Názov kurzu: rozširujúce štúdium TV - ZA+ BB 2. rok Druh štúdia: Rozš Semester: 4
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
17. 2. 2024 09:50 Didaktika športov 1 učebňa  2 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
17. 2. 2024 11:25 Didaktika športov 1 bazén  4 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
17. 2. 2024 14:35 Didaktika športov 1 učebňa  2 doc. PaedDr. Miroslav Nemec , PhD.
17. 2. 2024 16:05 Didaktika športov 1 telocvičňa  4 doc. PaedDr. Miroslav Nemec , PhD.
18. 2. 2024 09:05 Prax súvislá (1. stupeň ZŠ) učebňa  4 Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
18. 2. 2024 13:00 Prax súvislá učebňa  4 Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
24. 2. 2024 09:05 Didaktika pohybových činností v primárnom vzdelávaní 3 ihrisko  4 Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
24. 2. 2024 13:00 Didaktika pohybových činností v primárnom vzdelávaní 3 ihrisko  4 PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.
24. 2. 2024 16:05 Netradičné športové a pohybové hry telocvičňa  2 Doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
25. 2. 2024 09:05 Didaktika športov 1 bazén  4 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
16. 3. 2024 09:05 Didaktika pohybových činností v primárnom vzdelávaní 2 telocvičňa  4 Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
16. 3. 2024 13:00 Didaktika pohybových činností v primárnom vzdelávaní 2 telocvičňa  8 Doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
17. 3. 2024 09:05 Psychológia a pedagogika športu učebňa  6 Mgr. Andrea Izáková, PhD.
6. 4. 2024 09:05 Didaktika športov 1 telocvičňa  4 doc. PaedDr. Miroslav Nemec , PhD.
6. 4. 2024 13:00 História športu a olympizmus učebňa  8 PaedDr. Boris Beťák, PhD.
7. 4. 2024 09:05 Didaktika pohybových činností v primárnom vzdelávaní 3 bazén  4 PaedDr. Martina Mandzáková , PhD.
13. 4. 2024 09:05 Psychológia a pedagogika športu učebňa  6 Mgr. Miroslava Rošková, PhD.
13. 4. 2024 14:35 Netradičné športové a pohybové hry telocvičňa  6 Doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.043 s.