Zobrazenie rozvrhu 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2024
Kontakt
tableH  Zobrazenie rozvrhu: tableH
Vytlačiť rozvrh

Rozvrh hodín

Gestor: prof. PaedDr. Miroslav Kmeť PhD. Katedra: KHI Zmluva číslo: 822
Názov kurzu: rozširujúce štúdium Hi 2. rok Druh štúdia: Rozš Semester: 3
    Miesto štúdia: FF UMB


Dátum/Čas: Názov predmetu: Miestnosť: Počet hodín: Vyučujúci:
9. 3. 2024 09:00 Didaktika dejepisu 1   10 prof. PaedDr. Miroslav Kmeť PhD.
23. 3. 2024 09:00 Slovenské dejiny 1918 – 1945 1   10 doc. PhDr. Peter Mičko , PhD.
24. 3. 2024 09:00 Slovenské dejiny 1918 – 1945 2   10 doc. PhDr. Peter Mičko , PhD.
6. 4. 2024 09:00 Slovenské dejiny po roku 1945   10 doc. PhDr. Peter Mičko , PhD.
4. 5. 2024 09:00 Didaktika dejepisu 2   10 prof. PaedDr. Miroslav Kmeť PhD.
5. 5. 2024 09:00 Didaktika dejepisu 3   10 prof. PaedDr. Miroslav Kmeť PhD.
 


Vysvetlivky: Poznámky:
P. Prednáška v POČ
P. Prednáška Bc., Mgr.
P. Prednáška Bc., Mgr. pre mimo UMB
xxx
H. hodnotený predmet v POČ
H. Preklad Kz v POČ
H. KTVŠ Kz v POČ
H. Hodnotenie pre mimo UMB
  

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.024 s.