Úvod 

tableH  Menu: tableH
Úvod
Rozvrhy pre LS 2022
Kontakt
tableH  Dostupné rozvrhy: tableH
Rozvrh ešte nie je dokončený
Rozvrh čaká na schválenie
Rozvrh je schválený študijným oddelením


Rozvrhy pre jednotlivé zmluvy

Číslo zmluvy: Popis: Druh štúdia: Miesto výučby: Stav: Počet štud.: Rozvrh:
1216 anglický jazyk a kultúra (PT) 1. rok Mgr. FF UMB Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1416 anglický jazyk a kultúra (PT) 1. rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1215 anglický jazyk a kultúra (PT) 2. rok Mgr. FF UMB Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1417 anglický jazyk a kultúra (PT) 2. rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 20 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1415 anglický jazyk a kultúra (PT) 4. rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 20 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
2514 nemecký jazyk a kultúra (PT) 1. rok Mgr. FF UMB Rozvrh je schválený 17 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
3021 rozširujúce štúdium Aj 1. rok Mgr. FF UMB Rozvrh je schválený 20 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
821 rozširujúce štúdium Hi 1. rok Mgr. FF UMB Rozvrh je schválený 20 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
820 rozširujúce štúdium Hi 2. rok Rozš FF UMB Rozvrh je schválený 15 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
621 rozširujúce štúdium Sj 1. rok - 1. skup. Rozš FF UMB Rozvrh je schválený 20 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
6211 rozširujúce štúdium Sj 1. rok - 2. skup. Rozš FF UMB Rozvrh je schválený 20 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
620 rozširujúce štúdium Sj 2. rok Rozš FF UMB Rozvrh je schválený 20 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1021 Rozširujúce štúdium TV-BB 1.rok Rozš FF UMB Rozvrh je schválený 20 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1020 Rozširujúce štúdium TV-BB 2.rok Rozš FF UMB Rozvrh je schválený 14 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
721 Rozširujúce štúdium TV-ZA 1.rok Rozš FF UMB Rozvrh je schválený 20 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
720 Rozširujúce štúdium TV-ZA 2.rok Rozš FF UMB Rozvrh je schválený 24 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1721 učiteľstvo telesnej výchovy 1.rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 15 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1821 učiteľstvo telesnej výchovy 1.rok Mgr. FF UMB Rozvrh je schválený 15 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1720 učiteľstvo telesnej výchovy 2.rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 15 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1719 učiteľstvo telesnej výchovy 3.rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1121 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 1.rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 25 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1921 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 1.rok Mgr. FF UMB Rozvrh je schválený 15 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1120 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 2.rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 15 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
1119 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 3.rok Bc. FF UMB Rozvrh je schválený 10 Úprava rozvrhu Vytlačiť rozvrh
tableH  Prihlásenie: tableH
Meno:
Heslo:
Semester:

 

© Marián Zvalo 2008 mzvalo@pdf.umb.sk, vygenerované za 0.021 s.