Manuál pre študentov na prihlasovanie sa do LMS2 Moodle

 

  1. Zadajte link: https://lms2.umb.sk/
  2. Vpravo hore sa prihláste do e-learningového systému.
  3. Použite to isté prihlasovacie menoheslo ako do AIS-u.
  4. Postupujte ďalej na: Filozofická fakulta - Katedra histórie - príslušný predmet (napr. Slovenské dejiny do roku 1918; Latinský jazyk 1...)
  5. Nájdete tu test s pokynmi (prípadne materiály k predmetu).
  6. Ak by ste mali problém s prihlásením sa do systému, kontaktujte vyučujúceho, resp. fakultného administrátora portálu Jozefa Siláčiho: jozef.silaci@umb.sk