CEEPUS - ponuka mobilít pre študentov

Milé študentky

milí študenti,


oznamujem vám, že v ak. r. 2021/22 nám prešla sieť CEEPUS:
1. Idea of Europe in European culture, history and politics (hl. koordinátor UP Olomouc)

 

Študentom ponúka výskumné mesačné mobility do nasledovných miest a inštitúcií partnerov siete:

a. Olomouc, Katedra histórie FF, Palacký University
b. Budapešť - Katedra histórie, ELTE, Budapešť
c. Krakov - Centrum európskych štúdií (Inštitút eur. štúdií), Jagelovská univerzita
d. Kluž - Katedra histórie, Babes Bolyai University
e. Viedeň - Inštitút sociológie, Viedenská univerzita
f. Shkodër (Albánsko) - Univerzita "Luigj Gurakuqi"
g. Sofia (Bulharsko) - Univerzita sv. Kliment Ochridského

 

 
Ide čisto o výskumné krátkodobé mobility s cieľom pracovať na svojej záverečnej práci (návšteva knižníc a archívov, prípadne konzultácie s odborníkmi na tému ZP, prednášky sú fakultatívne - v rámci tohto pobytu nezbierate kredity). Neúčasť na prednáškach a seminároch na domácej fakulte počas pobytu máte u vyučujúcich ospravedlnené.

Podanie žiadosti Vám v elektronickom systéme nezaberie viac než hodinu.

 

2. sieť CEEPUS Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy (hl. koordinátor - Budapešť - Pílišská Čaba) má pasívny status - Umbrella.


V prípade záujmu kontaktujte (alebo sa len príďte informovať): dr. Alicu Kurhajcovú (F 143), alica.kurhajcova@umb.sk