Užitočné internetové stránky (zdigitalizované knihy, noviny a časopiy, dobové obrázky)

 

 

Digitálna knižnica - Univerzitná knižnica v Bratislave:http://digitalna.kniznica.info/browse

(Obzor, Hlas, Slovenské pohľady, Slovák, Elán...a i.)

 

ANNO-Historické rakúske noviny a časopisy (Národná knižnica vo Viedni): http://anno.onb.ac.at/ (možnosť vyhľadávania tematicky, chronologicky, abecedne)

 

KRAMERIUS.CZ: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do

Postup sťahovania zo stránky: 1. po preklikaní sa ku konkrétnemu číslu novín - vľavo v paneli kliknúť na PDF-create, 2. pokiaľ má číslo viac než 20 strán, je treba v ľavom paneli nastaviť rozsah strán, 3. po kliknutí na PDF-create sa v centrálnom paneli celkom dole vygeneruje pdf. súbor (stačí ho už len stiahnuť).

 

EPA-Archív elektronických periodík a kníh (Séčeniho národná knižnica v Budapešti):

http://epa.oszk.hu/

http://mek.oszk.hu/ (knihy)

http://oszkdk.oszk.hu/

http://keptar.oszk.hu/ (obrázky)

https://www.eldorado.oszk.hu/frontend-webapp/index.html#/home

 

 

Zdigitalizované slovenské noviny a časopisy (1914-1918): http://digicontent.snk.sk/content/journals/

 

Arcanum - hungarian journals (spoplatnené): http://arcanum.hu/en/adt/

 

Hungaricana (zdigitalizované pohľadnice, fotografie, knihy, urbáre, knihy kráľov, mapy, vojenské mapovania...):

https://gallery.hungaricana.hu/en/

https://library.hungaricana.hu/en/

https://hungaricana.hu/en/databases/archives/

http://mapire.eu/en/

 

Projekt Europeana 1914 - 1918: https://www.europeana.eu/portal/sk/collections/world-war-I

 

Austria Forum (digi-knižnica Rakúsko): https://austria-forum.org/web-books

 

SLOVAKIANA - Kultúrne dedičstvo Slovenska: https://www.slovakiana.sk/

 

HathiTrust - digitálna knižnica: https://www.hathitrust.org/

 

Forum Historiae. Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy (monotematické čísla, e-knižnica, diskusné fórum): http://www.forumhistoriae.sk/web/guest/casopis

 

Vedecké časopisy HÚ AV ČR v elektronickej podobe od roku 2012: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/publikace-v-elektronicke-podobe.ep/

 

Historie - otázky - problémy (odborný rec. časopis, online čísla od roku 2014): https://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/o-casopisu/

 

 Dominikánska knižnica - digitalizované katolícke časopisy do roku 1950:

 http://knihy.dominikani.sk/c/hlavna_casopisy

 

 Zákony uhorské (online): https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torvenyei

 

 Moravská digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

 

Historický časopis (1953 - 2016) zdigitalizovaný:

https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/page/historicky-casopis-virtualna-studovna?fbclid=IwAR0Fq3CxPfxfH-1VpmzfUDiZuL70Y0laaYw_roqBXeY9Y5GRswejmPuFw94

 

Archives portal Europe (Archívny portál Európy): http://www.archivesportaleurope.net/home

 

Databáza Maďarského štátneho archívu: MNL - adatbázisok online: http://adatbazisokonline.hu/

http://mnl.gov.hu/mnl/ol/hirek/az_elektronikus_leveltari_portal_elp_atalakitasa

 

Cirkevné archívy v Maďarsku: https://arca.melte.hu/

 

Databázy (HU): https://eol.lutheran.hu/node/787

 

Maďarský národný digitálny archív (Magyar nemzeti digitális archívum): https://mandadb.hu/

 

Dočasne sprístupnené databázy:

 

Project MUSE: https://muse.jhu.edu/search?action=search&limit=subscription:n&t=clear_facets

Szaktárs (maďarská historická literatúra): https://www.szaktars.hu/?utm_source=Atomic%20Mail%20Sender&utm_medium=email&utm_term=2020.03.13&utm_content=2020.03.20&utm_campaign=ny%C3%ADlth%C3%B3nap&fbclid=IwAR0QTskZEFPQaxu80ZRYl7VdlG_YjaU3U8w6Lhg0SHKWPVpJdvZK7ke_wiQ