Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový didaktik

Telefónne číslo:
048 446 5054
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
154

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:30 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
11:00 - 12:30
Piatok
-

Kde ma nájdete

Mgr. Anton Repoň, PhD.
Katedra slovanských jazykov
Tajovského 55
97401 Banská Bystrica

Kancelária: 154
Telefón: 048 446 5054
Email: Anton.Repon@umb.sk

Profesijná charakteristika

  1. Kvalifikácia:

1979 - 1983:
Gymnázium, Vrútky
Odbor/špecializácia: maturita - SLJ, RUJ, MAT, NOS

1984 - 1989:
PdF UMB, Banská Bystrica
Odbor/špecializácia: ruský jazyk, náuka o spoločnosti

2000 -  február  2008:
FF UK, Bratislava
Odbor/špecializácia: doktorandské štúdium na FF UK v Bratislave v odbore slavistika – slovanské literatúry: ruská literatúra;

ukončené 28.02.2008, č. protokolu 2585. Téma dizertačnej práce: Umelecké zobrazenie človeka v románovom svete I. S. Turgeneva.  

 

2014 – Rozhodnutím Vedeckej rady Rossijskogo novogo universiteta zo dňa 15. októbra 2014 č. 61/90  udelený titul čestný profesor (rektor RosNOU  V. A. Zernov)


 

Doplňujúce informácie o vzdelaní:
1992 - 1996  anglický jazyk, štátna záverečná skúška z anglického jazyka

Kurzy a školenia
1987 -
semestrálny kurz ruského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Volgograd, Rusko

1999 - 2000, Baťa Junior Achievement
Názov kurzu/školenia: Aplikovaná ekonómia
Certifikát: Aplikovaná ekonómia
jún 2000

letný kurz anglického jazyka na The Mayflower College, Plymouth, Anglicko, Veľká Británia

2012

Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov UMB zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania, Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB Banská Bystrica, ITMS kód Projektu 26110230021

 

Priebeh doterajšej praxe: 

 

2008 - stále

Filozofická fakulta UMB, Katedra slovanských jazykov

Pracovná pozícia: odborný asistent, gestor externého štúdia, vedúci Katedry slovanských jazykov FF UMB Banská Bystrica

 

2003 - 2008
Gymnázium VPT Martin
Pracovná pozícia: stredoškolský učiteľ
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: stredoškolský učiteľ anglického jazyka, náuky o spoločnosti, ekonomiky, ruského jazyka
Súkromné slovanské gymnázium Bratislava, detašované pracovisko Martin
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: učiteľ ruského jazyka a anglického jazyka


2002 - 2003:
Junior High School, Occidental, Kalifornia, USA
Pracovná pozícia: učiteľ
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: učiteľ na americkej strednej škole - anglický jazyk a literatúra, história a ruský jazyk

1998 - 2002:
Gymnázium VPT Martin
Pracovná pozícia: stredoškolský učiteľ
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: stredoškolský učiteľ anglického jazyka, náuky o spoločnosti, vedúci učiteľ spoločenskovedných predmetov a ekonomiky,

1994 - 1998:
Martimex- Omega, a.s.
Pracovná pozícia: technicko-komerčný pracovník
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: predaj riečno-morských lodí ruským zákazníkom
spracovanie celej ekonomickej agendy predaja lodí
kalkulácie obchodných prípadov
financie
finančná starostlivosť o zamestnancov - prepravcov lodí

1990 - 1994:

Gymnázium VPT Martin

Pracovná pozícia: stredoškolský učiteľ

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: stredoškolský učiteľ ruského jazyka a náuky o spoločnosti, vedúci učiteľ spoločenskovedných predmetov 2005-2010

 

Pedagogická činnosť – profil:

 

-      Predmety:

-      Čítanie a počúvanie s porozumením

-      Teória literatúry, Ruská literatúra 2. pol. 19. storočia, Ruská exilová literatúra, Svetová literatúra, Didaktika ruského jazyka

 

Pedagogická/prednášková činnosť v zahraničí – profil:

 

2000    The Mayflower College, Plymouth, Anglicko, Veľká Británia, mesačný pobyt v Plymouth, program SOCATES

 

2002–2003 – Junior High School,Occidental, Kalifornia, USA. Ročné pôsobenie na americkej strednej škole  (štipendium vlády USA).

 

2011, marec – prednášková činnosť pre študentov Rossijskogo novogo universiteta (РосНОУ, Moskva, Rusko):

1)      Vplyv I. S. Turgeneva na tvorbu slovenského spisovateľa- realistu S. H. Vajanského («Влияние И. С. Тургенева на творчество словацкого писателя-реалиста Светозара Гурбана Ваянского», 30.03.2011).

2)      Preklady románov I. S. Turgeneva do slovenského jazyka («Переводы романов И. С. Тургенева на словацкий язык», 30.03.2011).

3)      L. N. Tolstoj v spomienkach Dušana Makovického – spisovateľovho osobného lekára («Л. Н. Толстой в воспоминаниях Душана Маковицкого – личного врача писателя (к 100-летней годовчщине смерти писателя»), 31.03.2011).

 

2011, apríl – 11. ročník Gogolevskije čtenija

prednáška na tému: Dom – múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v umeleckej literatúre («Дом-музей Павла Орсага Гвездослава в художественной литературе»), „Дом Н. В. Гоголя – мемориальный музей и научная библиотека“,  Moskva, RF.

 

2012, jún - prednášková činnosť pre študentov Rossijskogo novogo universiteta (РосНОУ, Moskva, Rusko):

-          Ivan Sergejevič Turgenev na hodine ruského jazyka v slovenskej škole – Poľovníkove zápisky  ( «Иван Сергеевич Тургенев на уроке русского языка в словацкой школе («Записки охотника»)».

 

 

Vedecko-výskumná činnosť - profil:

 

Hlavná téma vedecko-výskumnej činnosti:  história ruskej literatúry, rusko-slovenské literárne vzťahy.

 

Aktívna účasť na domácich a zahraničných konferenciách od roku 2008:

 

2008 –  medzinárodná konferencia:

 Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia

             Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica;

             Príspevok na tému:  Ivan Sergejevič Turgenev očami súčasníkov 20. - 21. storočia

 

2009 –  medzinárodná konferencia:

 Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií;  

  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica;

  Príspevok na tému:  Slovenská otázka v ruskej periodickej tlači poslednej tretiny 19.   storočia

           

 

2011 – vedecký seminár:

Tragédia doby – tragédia človeka 19. a 20. storočia a ich vplyv na (žánrovú podstatu literatúry)

Príspevok na tému: Čítame Dostojevského a Bulgakova;

 

2011 medzinárodná vedecká konferencia:

«Одиннадцатые Гоголевские чтения.   

Дом-музей писателя: история и современность».

Príspevok na tému: Оrava –rodnoj kraj – neisčerpaemyj istočnik v tvorčeskom nasledstvii         slovackogo pisateľa Pavla Orsaga Gviezdoslava

 

2012 medzinárodná vedecká konferencia:

«Современные славянские языки как  объект научного описания и предмет преподавания в вузе».

Príspevok na tému:  Ivan Segeevič Turgenev na uroke russkogo jazyka v slovackoj škole (Zapiski ochotnika)

           

2012 – medzinárodná vedecká konferencia:

«Русский язык» на 2011-2015  годы

            Metodický seminár pre učiteľov-rusistov v iných štátoch sveta.

Príspevok pre petrohradskú štátnu televíziu: Vyučovanie ruského jazyka na Slovensku      na stredných a vysokých školách; Petrohrad, RF, 19.-25.11. 2012

 

2012 – medzinárodná vedecká konferencia:

 Školská reforma. A čo ďalej? Pedagogická fakulta KU Ružomberok, Slovensko

Príspevok na tému: vyučovanie ruského jazyka na slovenských vysokých školách. 15.04.2012.

 

2012 – medzinárodná vedecká konferencia:

Otvorenie Centra poľského jazyka a kultúry, FF UMB Banská Bystrica, 09.10.2012.

 

2012 – medzinárodná vedecká konferencia:

Učiteľ – rusista 2012 – jeho problémy a ich riešenie.

Asociácia rusistov Slovenska,  Nižná na Orave, Slovensko. .

Príspevok na tému: Príprava budúcich rusistov na katedre slovanských jazykov ,

23. – 25. 10. 2012.

 

2013 – medzinárodná vedecká konferencia:

Project meeting ECCE Mundus,  Bratislava, Slovensko, 28.02. – 01.03. 2013.

Príspevok na tému:  Russian History of Culture and Literature in the Slavic Context.

 

2013 - medzinárodná vedecká konferencia:

Język w kulturze, kultura w języku, FF UMB Banská Bystrica, Centrum poľského jazyka a kultúry, Katedra slovanských jazykov, Bristol a Poľský inštitúr v Bratislave, Slovensko 09.-10.4.2013.

 

2013 - medzinárodná vedecká konferencia:

Bratislavské stretnutia – Asociácia rusistov Slovenska, Bratislava, Slovensko, 10.-11.10.2013.

 

2013 - medzinárodná vedecká konferencia:

«И.С. Тургенев: русская и национальные литературы», Jerevan, Arménsko, 26.-27.10. 2013.

Príspevok na tému:  «Художественный мир ,,Записок охотника” И.С. Тургенева и словацкая  литература»

 

2014 - verejná prednáška pre študentov  – rusistov, milovníkov ruskej literatúry.

Príspevok na tému:  I. S. Turgenev očami súčasníkov. Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, 07.03. 2014.

 

 

2014 - medzinárodná vedecká konferencia:

«M. E. Салтыков-Щедрин: русская и национальные литературы», Jerevan, Arménsko,  26.-27.09. 2014.

Príspevok na tému: «Сатитическое видение мира глазами М. Е. Салтыкова-Щедрина»

 

 

2014 - medzinárodná vedecká konferencia:

«ЛИТЕРАТУРА – ТЕАТР - КИНО: ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГА», Samarská štátna univerzita, Filozofická fakulta, Katedra ruskej a zahraničnej literatúry, 20.-21.11. 2014.

Príspevok na tému: «Паноптическое сатирическое изображение мира  Салтыковым-Щедриным».

 

2014 – medzinárodná vedecká konferencia:

«Разработка и апробация методологии формирования глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом», video konferencia, Rossijskij novyj universitet, Moskva, RF,

18. 11. 2014

 

2015 – medzinárodná vedecká konferencia:

III. európske metodické dni cudzojazyčnej edukácie, Filozofia vzdelávania, PF KU   

            Ružomberok, 19. – 20.3. 2015       

 

2015 – medzinárodná vedecká konferencia:

«Пятнадцатые  Гоголевские чтения»   

«Творчество Н. В. Гоголя и европейская культура»

Príspevok na tému:  Kollar I Gogoľ (ideja slavjanstva), Viedeň, 26.-27.3.2015

 

2015 – účasť na XIII. svetovom kongrese МАПРЯЛ v Granade, Španielsko 13.9. – 22.9.2015

 

2016 -

 

Účasť v domácich a zahraničných grantoch

 

1. European cultural and religious diversity: open doors to inclusion and transnational friendship, vedúci európskeho projektu na Slovensku (Comenius Project 2007-2009)

 

2. VEGA 1/4736/07 Slovanské literatúry 20. storočia. Dialóg kultúr, jazykov a areálu (2007 – 2009), člen riešiteľského kolektívu

 

3. Zahraničný grant fondu «Русский мир» № 1208Гр/I-405-13. (2013 – 2015),

člen riešiteľského kolektívu

Projekt  «История России в художественных образах» je zameraný na riešenie problému zabezpečiť slovenské vysoké školy učebnicou novej generácie a taktiež metodickým materiálom a úlohami pre študentov. Cieľ projektu: poskytnúť študentom – budúcim rusistom študujúcim predmet História a kultúra Ruska kvalitný novátorský materiál s poznámkovým metodickým materiálom, cvičeniami a CD materiálom.

 

4. Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického systému počítačového testovania  (ruský jazyk na základných a stredných školách), autor testov, Národný inštitút certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM), Bratislava, Slovensko.

 

 Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách

 

1.   Člen Asociácie rusistov Slovenska

 

  1. Člen prijímacej komisie na získanie štipendia do Ruskej federácie, Bieloruska, Ukrajiny;  SAIA, n.o., Bratislava, Slovensko.
  2. 2009 – 2013 Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ, Štátny pedagogický ústav v rámci Operačného programu vzdelávanie, člen komisie, školiteľ a oponent
  3. Člen poroty súťaže Jazykový kvet – Language flower 2014
  4. 2014 - 2015 Аutor testov  / Národný projekt Zvyšovania kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického systému počítačového testovania  (ruský jazyk na základných a stredných školách), Národný inštitút certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM), Bratislava, Slovensko.
  5. 11/2014 – trvá: člen medzinárodného expertného tímu: «Разработка и апробация методологии формирования глобальной системы использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом», Rossijskij novyj universitet, Moskva, RF
  6. člen Vedeckej rady ecoletra.com od 25.02.2015

Kontaktný formulár

=