Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Aktívna účasť na medzinárodných domácich a zahraničných konferenciách

Aktívna účasť na konferenciách (od roku 2012 do súčasnosti)

 

apríl 2012 - Cudzie jazyky a kultúry v škole 9

jún 2012 - Landscape as a factor of creating identity (Poland)

16. 11. 2012 - Geoumelecké a geopolitické hranice, EHMK Košice a KEKŠ FHV UMB (spoluorganizovanie)

26. - 27. 3. 2013 - Cenzura v literatuře a umění střední Evropy, FF UP Olomouc, CZ

5. - 6. 4. 2013 - Cudzie jazyky a kultúry v škole 10,  UKF Nitra

3.10. 2013 - Estetizácia verejného priestoru, KEKŠ FHV UMB Banská Bystrica (spoluorganizovanie)

23.4. 2014 - European Citizenship and Integration : 7 and 10 years after, FPVaMV, UMB, Banská Bystrica

24.6.2014 - Morality - forms of presence, Gliwice Academy of Enterpreneurship, Gliwice, PL

8.-12. 9. 2014 - Súčasné problémy sakralizácie a sekularizácie spoločnosti, Nitra, FF UKF

30.-31. 10. 2014 Globalizácia a fenomén národnej kultúry, Podhájska, EEDA

12.11.2014 Univerzitné vzdelávanie v dilemách súčasnej doby, PF UMB (pracovný workshop s prof. S. Saarim)

14.11.2014 Developing Life Skills with Macmillan, EF UMB (pasívna účasť)

14. - 15. 5. 2015 - Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku: ako ďalej? Nitra, UKF (aktívna účasť)

10. 6. 2015 - medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, Ústav filologických štúdií PF UK, Ba (aktívna účasť - príspevok - Revitalizácia a výučba írskeho jazyka v meste Galway)

10. - 12. 9. 2015 - medzinárodná vedecká konferencia Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World III, Inštitút anglistiky a amerikanistiky, FF, Prešov (aktívna účasť)

13.10. 2015 - Symposium Art Ethicum, sympózium organizované KETA (FF UMB) v spolupráci s inými zahraničnými univerzitami, miesto konania sympózia: Banská Bystricia (Záhrada), (aktívna účasť)

1. 4. 2016 - skype conference in Samara - Socio-cultural aspects of the Irish language revitalization (názov príspevku). Názov konferencie: Evolution and Transformation of Discourses, Samara National Research University

21. - 22. 4. 2016 Medzinárodná vedecká konferencie Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi (KEKŠ, FF UMB), názov príspveku (odprezentovaný 22. 4. 2016) - Irish Language in Daily Life and Practice

19.-20. 5. 2016 - skype konferencia, Languages in the Dialogue of Cultures, Bashkir State University, Ufa, Russia, názov príspevku: Irish Language Throug the Lens of Culture

13. - 14. 9. 2016 - aktívne vystúpenie a prezentácia príspevku na domácej medzinárodnej vedeckej konferencii v Banskej Bystrici. Program konferencie: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a fromovanie identity. Názov príspevku: Jazyk ako prostriedok vyjadrenia regionálnej a pohraničnej identity v priestore V4. (spoluautorka: PhDr. Jana Pecníková, PhD.)

11.11.2016 - aktívne vystúpenie na domácej medzinárodnej vedeckej konferencii Cudzie jazyky v premenách času v Bratislave. Miesto konania: Ekonomická univerzita. Názov príspevku: Írsky jazyk v premenách času

9.12.2016 - lingvisticky orientovaná domáca medzinárodná konferencia na FiF UK Bratislave, aktívne vystúpenie. Názov príspevku: Význam lingvisticky orientovaných predmetov pri kreovaní profesionálnej identity budúcich prekladateľov a tlmočníkov.

15.12. 2016, zahraničná skype konferencia v Rusku, Bashkir State University, Ufa, Russia, názov príspevku:  Irish Language and Gaeltacht Cultural Identity.

15.-16. 10. 2020 - AKTUÁLNE VÝZVY VO VÝUČBE ÍRSKEHO JAZYKA NA FF UMB V BANSKEJ BYSTRICI, VYUČOVANIE PRVÉHO (L2) A DRUHÉHO (L3) CUDZIEHO JAZYKA Z POHĽADU APLIKOVANEJ LINGVISTIKY: KOOPERÁCIE – KONTRASTY ANALÓGIE –INTERDISCIPLINARITA, online konferencia, 15. – 16. 10. 2020, Ústav cudzích jazykov, Technická univerzita vo Zvolene a Drevársky kongres.

6.-7. 11. 2020 - Fostering Global and Life Skills among Variety of Students Ranging from Young Learners to Adults through the Medium of Web Corpora, ARANEA 2020 Webové korpusy ako nástroj vo výskume a vo vyučovaní, online konferencia, Bratislava 6. a 7. november 2020, FF UK, JULS SAV, FrancAvis, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JULS SAV.

Sarajevská univerzita - aktívna účasť na konferencii,Re-Examining Gender Concepts and Identities in Discourse(s) and Practice(s) Across Periods and Disciplines CEELTS: 1.- 2. Október 2021

Aktívna (online) účasť na letnej škole: Course de Verano, letný kurz zameraný na kultúru a kultúrnu diplomaciu v Baskicku (online) spojený s medzinárodnou konferenciou na tému Cultural and Public Diplomacy. Basque Public Diplomacy (júl 2021)

Účasť na konferencii:Theory and Practice of Preparing Future Translators, Interpreters and Teachers of the English Language III. Konferencia na danú tému sa konala 8.-9.9. 2021. v Banskej Bystrici (organizátor: KAA, FF UMB)

Účasť na konferencii: Service Learning conference (Romania) titled Engage Students ECSLHE – 16.-17.9. 2021, link: https://www.engagestudents.eu/ecslhe21-programme/