Morfológia oznamy

Vážení študenti a študentky,

 

ospravedlňujem sa, ale akurát dnes mi úplne odišiel mikrofón na PC, preto Vás prosím o trpzelivosť. Hodiny, ktoré sme dnes mali mať (semináre) budú nahradené. Do budúceho týždňa si urobte cvičenia z UNIT 1, ktoré môžete nájsť v LMS Moodli v rámci predmetu Morphology (nie E-Morph, aj keď E-Morph by Vám už tiež mala fungovať, skúte prípadne aj tam, ak nie tak potom v kurze Morphology), ďalej, prečítajte si prednášku s názvom Morphology - introduction - (morpheme, bound and free morphemes, word-formation, etc.). Rovnako budeme na budúci týždeň pracovať aj s UNIT 2 a UNIT 3 cvičeniami, takže majte aj tie pripravené (nemusia byť vyplnené) v PC.

 

S pozdravom

 

Anna Slatinská

 

 

OZNAM MORFOLÓGIA 1 roč. (Bc. štúdium)!!!

 

Vážené študentky a študenti,

 

v stredu 10.2. 2021 máme prvú úvodnú hodinu (prednášku) v rámci predmetu Morfológia. Hodinu začneme o 8:00 cez MS Teams.

 

Link na Morfológia prednáška od budúcej stredy:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe16730974654ccb83ef3b1c08a74652%40thread.tacv2/1612254473140?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22f14beda4-910d-4725-948f-235bf06ddea3%22%7d

 

Linky na jednotlivé semináre Morfológia:

 

Streda od 11:25:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe16730974654ccb83ef3b1c08a74652%40thread.tacv2/1612255035823?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22f14beda4-910d-4725-948f-235bf06ddea3%22%7d

 

Streda od 13:50:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe16730974654ccb83ef3b1c08a74652%40thread.tacv2/1612256382254?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22f14beda4-910d-4725-948f-235bf06ddea3%22%7d

 

Štvrtok od 9:50

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe16730974654ccb83ef3b1c08a74652%40thread.tacv2/1612255479160?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22f14beda4-910d-4725-948f-235bf06ddea3%22%7d

 

Štvrtok od 10:40

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe16730974654ccb83ef3b1c08a74652%40thread.tacv2/1612255513882?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22f14beda4-910d-4725-948f-235bf06ddea3%22%7d

 

Štvrtok od 13:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abe16730974654ccb83ef3b1c08a74652%40thread.tacv2/1612255570929?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22f14beda4-910d-4725-948f-235bf06ddea3%22%7d

 

S pozdravom

 

Anna Slatinská