Publikačná činnosť

Selected Chapters from Discourse Analysis

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Belianum

Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka. Zborník z Medzinárodnej elektronickej konferencie v dňoch 25. - 26. júna 2013.

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena (ed.)
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Belianum

Linguistic Simplicity in Advertising Discourse

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Samara : Samara University Publishing House

On Some Linguistic Aspects of Dramatic Genres

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Radom : Universytet Technologiczno-Humanistyczny

An Introduction to the Study of the English Language

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Belianum

Semantic Ambiguity in Humorou Discourse

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Samara : Samara University Publishing House

Plays on Words in Media Discourse

Autori: š
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Belianum

Preklad ako prostriedok cudzojazyčnej edukácie v kontexte inovačných trendov v príprave budúcich učiteľov anglického jazyka

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka. Zborník z Medzinárodnej elektronickej konferencie v dňoch 25. - 26. júna 2013.

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena (ed.)
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Belianum

Odborný jazyk ako prostriedok komunikácie na európskych multilaterálnych fórach

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Praha : Jednota tlmočníkov a prekladateľov

K prekladu syntaktických štylém v anglicky písanej literatúre pre deti a mládež

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Interkultúrna komunikácia z hľadiska adaptácie prevzatých slov v systéme slovenského jazyka

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Paríž : INALCO - Institut National des Langues et Civilisations orientales

The Implementation of the National Project of Postgraduate Studies Focused on Professional Translation and Interpreting - the Preparation of Translators for European Institutions and Enterprises

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena - ŠAVELOVÁ, Jana
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Brusel : Bruylant

Spoken English versus Written English - A Stylistic Approach

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Stylistic Interpretation of the Exclamation Mark - a Semantic Signal in the Text

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena - ŠTEVULOVÁ, Silvia
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Expresívne syntaktické konštrukcie v anglicky písanej literatúre pre deti

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

ON the Use of Suspension Points in Press Advertisements

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

The Place of Creative Writing in ELT

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: London : Humanisin Language Teaching

Stylistic Interpretation of Dušan Janák´s Translation of Catch-22

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Niektoré lingvistické aspetky inauguračného prejavu Baracka Obamu

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Stylistic Interpretation of Advertising Discourse

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Brno : Masarykova univerzita

Sociologické a lingvistické aspekty rodovo citlivého jazyka v slovenčine a angličtine

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Metaphor in English Political Texts

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Ekonomická fakulta UMB

Models and Functions of Metonymy in English Political Texts

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Praha : Jednota tlmočníkov a prekladateľov

K problematike adaptácie nových anglicizmov v systéme slovenského jazyka

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Štylistická príznakovosť pomlčkových signálov v angličtine

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Historical and linguistic interpretation of French influence on English

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena - ŠAVELOVÁ, Jana
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Ekonomická fakulta UMB

Komparatívna štylistická interpretácia pomlčky na fonetickej rovine

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Postavenie prekladu v príprave budúcich učiteľov cudzích jazykov

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

K využitiu reklamných textov na hodinách cudzieho jazyka

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: Pedagogické rozhľady, 1/2001

O uplatňovaní komunikatívneho prístupu pri vyučovaní prekladu

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: Pedagogické rozhľady, 10/2001

Synchrónny a diachrónny pohľad na anglickú interpunkciu

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Stylistic Interpretation of Ján Vilikovský´s Translation of Timequake by Kurt Vonnegut

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Univerzita Mateja Bela

Preklad vo vyučovaní angličtiny

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: Cizí jazyky 1998/99, č. 5-6

Zahrajme sa s prekladom

Autori: ŠTULAJTEROVÁ, Alena
Rok vydania: 1997
Vydavateľstvo: Banská Bystrica - Metodické centrum, 36 s.

Kontaktný formulár

=