Cvičenia z tenisu 1 DENNÉ

Predmet Cvičenia z tenisu 1 bude prebiehať na tenisových kurtoch na Ružovej ulici v areáli Pedagogickej fakulty UMB. Predmet začína od druhej polovice semestra a preto sa vyučuje 2x týždenne po 2 hodiny. Oba termíny sú pre všetkých záujemcov o tento predmet záväzné. Pokiaľ to bude možné, tak sa bude tento predmet vyučovať prezenčne a hodnotenie bude spočívať v prezentovaní vybraných zručností. Pokiaľ to situácia nedovolí, tak bude predmet vyučovaný dištančne a podmienky na úspešné absolvovanie predmetu budú modifikované.

Termíny vyučovania:

utorky 15:15 - 16:35 (prvá hodina bude 30. 3. 2021)

stredy 12:50 - 14:10

Kontaktný formulár

=