Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Morfológia AJ 1 ZS 21/22 PHP

                                                         Ročník: prvý     

Témy prednášok a seminárov:

 

1. Úvod do morfológie, základné pojmy – morfémy – viazané a voľné;

derivačné a inflekčné

2. Slovné druhy v anglickej vete, konverzia a derivácia +

3. Substantíva - základné delenie, jednoslovné a zložené

4. Substantíva - počítateľné, nepočítateľné, hromadné

5. Substantíva - kategória čísla, nepravidelnosti, pluráliá tantum

6. Substantíva - kategória rodu a pádu (´s genitív a of genitív)

7. Determinanty – charakteristika, delenie, určitý, neurčitý a nulový člen

8. Zámená – charakteristika, jednotlivé druhy

9. Adjektíva - tvorenie, delenie a postavenie vo vete (atributívne a predikatívne)

10. Adverbiá - tvorenie, delenie a komparácia

11. Komparácia adjektív (komparatív a superlatív), nepravidelnosti

 

 

Podmienky na udelenie kreditov: 65%-ná úspešnosť záverečného testu.

 

Cvičebnica: Hardošová, M. English Grammar Practice Book, Dali Print, 2008.

https://lms.umb.sk/course/view.php?id=581

 

PDF

 

Študijná literatúra:

Carter, R. – McCarthy, M.: Cambridge Grammar of English. Cambridge Univer. Press, 2006.

Yule, G.: Oxford Practice Grammar. Advanced with Answers. Oxford University Press 2006.

Hewings, M.: Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2004.

Alexander, L.G.: Longman English Grammar, Longman, 1996.

Alexander, L.G.: Longman Advanced Grammar, Longman

Collins Cobuilt: English Grammar, Harper Collins Publishers, 1997.

Hais, K.: Anglická gramatika, Bratislava, SPN 1991

Leech, G.: An A - Z of English Grammar and Usage, Nelson, 1991

Swan, M.: Practical English Usage, Oxford University Press

Peters, S. - Gráf, T.: Cvičebnica anglickej gramatiky, Polyglot, 1999.