Športová špecializácia 1 - Kondičný tréner - Denné štúdium

Garant špecializácie:
Mgr. David Brűnn, PhD.

 

Kurz bude prebiehať prezenčnou/online formou:
 

Semináre + Teoretické prednášky

Individuálne štúdium odporúčanej literatúry

 

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné:
  • Aktívna účasť na prednáškach a seminároch
  • Praktický výstup (prezentácia v online režime) vybranej tréningovej jednotky
Ukončenie predmetu/záverečná skúška
  • Praktický výstup | Potrebné získať 60%

 

 

Odporúčaná literatúra pre úspešné zvládnutie predmetu:

Mark Verstegen - Every Day is Game Day

Michael Boyle - New Functional Training for Sports, Advances in Functional Training

Michael Boyle - Nový funkčný tréning (https://www.martinus.sk/?uItem=931079)

Gray Cook - Functional Movement System

Kontaktný formulár

=