Športová špecializácia 2 - Kondičný tréner - Externé štúdium

Garant špecializácie:
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

 

Kurz bude prebiehať dištančnou formou:
  • Teoretické prednášky
  • Individuálne štúdium odporúčanej literatúry
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné:
  • Aktívna účasť na prednáškach
  • Prezentácia a odovzdanie seminárnych prác
Ukončenie predmetu
  • Prezentácia seminárnej práce | 50%
  • Záverečná skúška | 50%

Mgr. David Brunn, PhD.

 

Štruktúra predmetu:

1. Kondičný tréner - Filozofia

2. Pilier

3. Rozcvičenie

4. Plyometria

5. Rozvoj rýchlostných schopností

6. Rozvoj silových schopností

7. Medicinbal v silovej príprave

8. Rozvoj vytrvalostných schopností

9. Diagnostika pohybových schopností

 

Odporúčaná literatúra pre úspešné zvládnutie predmetu:

Mark Verstegen - Every Day is Game Day

Michael Boyle - New Functional Training for Sports, Advances in Functional Training

Gray Cook - Functional Movement System

Kontaktný formulár

=