Športová špecializácia 4 - Kondičný tréner - Externé štúdium

Garant špecializácie:
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

 

Kurz bude prebiehať dištančnou formou:
  • Teoretické prednášky
  • Individuálne štúdium odporúčanej literatúry
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné:
  • Aktívna účasť na prednáškach a seminároch
  • Prezentácia a odovzdanie seminárnej práce
Ukončenie predmetu
  • Praktický výstup (seminárna práca) | 50%
  • Záverečná skúška | 50%

Mgr. David Brunn, PhD.

 

Odporúčaná literatúra pre úspešné zvládnutie predmetu:

Mark Verstegen - Every Day is Game Day

Michael Boyle - New Functional Training for Sports, Advances in Functional Training

Gray Cook - Functional Movement System

Kontaktný formulár

=