Športová špecializácia 5 - Kondičný tréner - Denné štúdium

Garant špecializácie:
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

 

Kurz bude prebiehať prezenčnou formou:
  • Semináre
  • Teoretické prednášky
  • Individuálne štúdium odporúčanej literatúry
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné:
  • Aktívna účasť na prednáškach a seminároch
  • Prezentácia a odovzdanie seminárnej práce
  • Záverečná skúška
Ukončenie predmetu/záverečná skúška
  • Teoretická skúška | Potrebné získať 60%

Mgr. David Brunn, PhD.

 

Odporúčaná literatúra pre úspešné zvládnutie predmetu:

Mark Verstegen - Every Day is Game Day

Michael Boyle - New Functional Training for Sports, Advances in Functional Training

Michael Boyle - Nový funkčný tréning (https://www.martinus.sk/?uItem=931079)

Gray Cook - Functional Movement System

Kontaktný formulár

=