Mgr. Dana Ďurovková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre ŠJ PaT

Telefónne číslo:
048 446 5130
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 130 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:50 - 11:20
Streda
10:30 - 11:20
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

Mgr. Dana Ďurovková, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 130 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5130
Email: dana.durovkova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie

2008 – 2014 doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte PU v Prešove, odbor: prekladateľstvo tlmočníctvo, v externej forme  

2001 - 2006  magisterské štúdium na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, odbor: prekladateľstvo a tlmočníctvo, špecializácia: anglický jazyk a kultúra, a španielsky jazyk a kultúra

 

Študijné pobyty

2018 - týždenný kurz konverzácie v španielskom jazyku na UAB Idiomes, Autonómna univerzita v Barcelone, Španielsko

2018 - týždenný kurz pre učiteľov španielskeho jazyka - Španielske veľvyslanectvo v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom vedy a školstva Španielskeho kráľovstva a Universidad de Salamanca, Salamanca, Španielsko

2007 - mesačný kurz španielskej a hispanoamerickej literatúry - Španielske veľvyslanectvo v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom vedy a školstva Španielskeho kráľovstva a Universidad de Salamanca, Salamanca, Španielsko

2007 - ateliér umeleckého prekladu (pod vedením Vladimíra Olerínyho a Evy Palkovičovej), odborného prekladu a audiovizuálneho prekladu (pod vedením Kataríny Zubáckej), Španielske veľvyslanectvo v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom vedy a školstva Španielskeho kráľovstva

2001 - 5 mesačný kurz španielskeho jazyka na škole Escuela Oficial de Idiomas Barcelona- Drassanes, Barcelona, Španielsko

1999 - 10 mesačný kurz anglického jazyka na škole Barnet College, Londýn, Anglicko

1998 - 10 mesačný kurz anglického jazyka na škole Southgate College, Londýn, Anglicko

 

Pedagogická činnosť:

- pedagogická profilácia: prekladový seminár, umelecký preklad, preklad v inštitúciách EÚ, metodika tlmočenia, tlmočnícky seminár, španielčina A1, A2

- vedenie a oponovanie bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác so zameraním na umelecký preklad a latinskoamerickú literatúru.

 

Vedecko-výskumná činnosť: 

Medzikultúrny aspekt v procese prekladu prozaického textu, konkrétne: problematika prekladu kultúrne motivovaných výrazov v dielach latinskoamerických autorov.

Publikačná činnosť

ĎUROVKOVÁ, D. 2009. Don Juan como traidor  In Mladá veda 2009. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2009. s. 258 ˗ 264. ISBN 978-80-8083-861-4.

REICHWALDEROVÁ, E., ĎUROVKOVÁ, D. 2009. Dos caras (in)diferentes del mito de Don Juan In Nová filologická revue. BILOVESKÝ, V. (šéfred.)  roč. 1, č. 1, 2009. s. 49 − 55. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2009. ISSN 1338-0583.

ĎUROVKOVÁ, D. 2012. Analýza prekladu vybraných kultúrne motivovaných výrazov z románu Sto rokov samoty In English Matters III. KAČMÁROVÁ, A. (zost.) Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. s. 34 – 43. ISBN 978-80-555-0699-9.

ĎUROVKOVÁ, D. 2012. K problematike prekladu kultúrne motivovaných výrazov v románe Sto rokov samoty od G. Garcíu Márqueza In Preklad a tlmočenie 9. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2012. s. 69 − 79. ISBN 978-80-557-0444-9.

ĎUROVKOVÁ, D. 2013. Vybrané kultúrne špecifické výrazy z románu Cien años de soledad a ich prenos do cieľovej kultúry. In Nová Filologická revue BILOVESKÝ, V.  (šéfred.) Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, roč. 5, č. 1, 2013. s. 118 − 127. ISSN 1338-0583.

ĎUROVKOVÁ, D. 2013. Sonda do problematiky prekladu kultúrne špecifických výrazov. In 4. medzinárodná konferencia doktorandov a postdoktorandov. GROMOVÁ, E. (šéfred.)  Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2013. s. 28 − 37. ISBN 978-80-558-0355-5.

ĎUROVKOVÁ, D. 2013 "Preklad" jednotiek mier, váh a peňažných jednotiek v románe Cien años de soledad. In Jazyk a kultúra. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, roč. 4, č. 15, 2013. s. 1 − 10. ISSN 1338-1148.

 

Kontaktný formulár

=