Biologicko-lekárske vedy 2 časť ZTV denná forma

Vážení študenti,

 

v systéme Moodle LMS sa nachádzajú informácie k BLV2 časť ZTV na termín zimného semestra 2020/2021 pod časťou ZTV v PDF formáte ,,Téma č. - ".

 

S úctou,

doc. PaedDr. E. Bendíková, PhD.

Kontaktný formulár

=