PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ECTS, tajomník pre štúdium

Telefónne číslo:
048 446 7554
Kancelária:
č. 34

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu


Kancelária: č. 34
Telefón: 048 446 7554
Email: ectsporadca.ktvs@umb.sk

Profesijná charakteristika

Pôsobí na vysokej škole od roku 1999. Externé doktorandské štúdium ukončil v roku 2006 odbor - teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl. V súčasnosti pôsobí na katedre ako odborný asistent. 
V bakalárskom a magisterskom štúdiu vyučuje špecializáciu futbal, športové hry, pohybové hry, lyžovanie, traumatológiu a prvú pomoc. Vedeckú a publikačnú činnosť orientuje na školskú telesnú výchovu so zameraním na vyučovanie športových hier a tréningový proces vo futbale. V súčasnosti pôsobí ako tréner družstva prípraviek U10 vo FŠMH JUPIE Banská Bystrica - Podlavice.

 

Kontaktný formulár

=