Mgr. Eva Höhn, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ERASMUS a zahr. mobilít

Telefónne číslo:
048 446 5123
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J015

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Alebo podľa dohody

Kde ma nájdete

Mgr. Eva Höhn, PhD.
Katedra európskych kultúrnych štúdií
Tajovského 51
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: J015
Telefón: 048 446 5123
Email: Eva.Hohn@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Vzdelanie: 

1986 - 1991 štúdium germanistiky a slovakistiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave

2005  - obhajoba titulu PhD. v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

            špecializácia: germánske literatúry, Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

Výskumné zameranie:

- súčasná literatúra Nemecka, Rakúska a Švajčiarska

- estetika literárnych diel nemecky hovoriacich krajín

- literárna teória

 

Publikačná činnosť:

Vedecké monografie (4) 

Autorstvo vedeckých prác (40)

Citácie a ohlasy (spolu 53, z toho 21 v zahraničí)

Učebnice a skriptá (2)

 

Prekladateľské aktivity:

Preklady zo súčasnej rakúskej literatúry v literárnych časopisoch Romboid a Revue svetovej literatúry.

V roku 1998 preklad textu Miesto pre náhody od Ingeborg Bachmannovej do slovenčiny.

 

Publikovanie vo vydavateľstve Praesens Verlag vo Viedni 

2020   Gute und schlechte Literatur. Die studentische revolte `68 und die Literatur danach./ Eva Höhn In:  Leichte und schwere Literatur. Die Veilfalt individuellen Leseglücks – 1. Vyd. Wien: Praesens Verlag 2020.  ISBN 978-3-7069-1060-6 

2018   Das Ende der Literatur als Utopie und die Kritik der Sprache / Eva Höhn.
In Österreichische Literatur : Traditionsbezüge und Prozesse der Moderne vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. - 1. vyd. - Wien : Praesens Verlag, 2018. - ISBN 979-3-7069-0929-7. - S. 163-172.

2009    Bachmann lesen. Ja oder nein? Geschichte einer literarischen Rezeption / Eva Höhn.
In Österreichische Literatur ohne Grenzen : Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler / rec. Arnold Klaffenböck. - 1. vyd. - Wien : Praesens, 2009. - ISBN 978-3-7069-0496-4. - S. 167-175.

 

Pedagogické zameranie:

Kultúrne štúdiá nemecky hovoriacich krajín

Súčasná rakúska a švajčiarska literatúra

Kultúrna identita a diplomacia