Mgr. Eva Höhn, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ERASMUS a zahr. mobilít

Telefónne číslo:
048 446 5123
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
J015

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
12:00 - 13:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Alebo podľa dohody

Kde ma nájdete

Mgr. Eva Höhn, PhD.
Katedra európskych kultúrnych štúdií
Tajovského 51
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: J015
Telefón: 048 446 5123
Email: Eva.Hohn@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Mgr. Eva Höhn, PhD.

 

Vzdelanie

Štúdium germanistiky a slovakistiky na Fif UK v Bratislave

Obhajoba PhD. v odbore germánske literatúry na Fif UK v Bratislave

 

Študijné pobyty

1992/93 - študijný pobyt na Univerzite vo Viedni (Rakúsko)

1998 - študijný pobyt na Univerzite vo Viedni (Rakúsko)

2000/01 - študijný pobyt na Univerzite Duisburg-Essen (Nemecko)

august 2017 - Viedeň výskumný pobyt Univerzita Viedeň (Rakúsko)

 

Vysokoškolské projekty

Projekt Sokrates, č.  71187  (realizácia 1999 – 2000)

Vernetzt lehren lernen (Open and Distance Learning), projekt Európskeho spoločenstva

(vedúca projektu)

 

Projekt Akcia Rakúsko-Slovensko (realizácia 1999)

Austausch der Fachkenntnisse in der österreichischen Gegenwartsliteratur, projekt zameraný na súčasnú rakúsku literatúru, financovaný Rakúskou akademickou výmennou službou (OEAD)

(vedúca projektu)

 

Projekt Jean Monnet, č. 2009-2838/154813 (realizácia 2013-14)

Projekt pre vytvorenie pedagogického a vedeckého rámca pre štúdium európskych kultúr a identít 

(členka projektu)

                                                        

Projekt Vega, č. 1/0551/16 (realizácia 2016-18)

Hybridita v jazyku, texte a translácii

(členka projektu)

 

Projekt KEGA, č. 4/2017  (realizácia 2017-2019)

(E)migrácia ako politický, kultúrny a jazykový fenomén v ére globalizácie

(členka projektu)

   

Pedagogická činnosť

Od roku 1991 - asistentka na Katedre germanistiky FHV UMB

0d roku 2007 - odborná asistentka na Katedre európskych kultúrnych štúdií FHV UMB

Špecializácia - súčasné kultúrne a literárne štúdiá nemecky hovoriacich krajín 

 

Prekladateľské aktivity

Preklady zo súčasnej rakúskej literatúry v literárnych časopisoch Romboid a Revue svetovej literatúry.

V roku 1998 preklad textu Miesto pre náhody od Ingeborg Bachmannovej do slovenčiny.

 

Členstvo v profesionálnych spoločnostiach

Členka zväzu učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (rok 2018)

 

Prednáškové pobyty

Riga-Liepaja (Lotyšsko) – apríl 2011, prednáškový pobyt k súčasnej rakúskej literatúre (program Erasmus+)

 

Šiauliau (Litva) – október 2017, prednáškový pobyt k súčasnej rakúskej literatúre (program Erasmus+)

 


Kontaktný formulár

=