Mgr. Eva Mesárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS a rozvrhárka pre TJ PaT, katedrová koordinátorka pre prax TJ PAT

Telefónne číslo:
048 446 5127
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 127 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:25 - 12:55
Štvrtok
-
Piatok
-
Na základe dohody mailom.

Kde ma nájdete

Mgr. Eva Mesárová, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 127 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5127
Email: eva.mesarova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Dosiahnuté vzdelanie

1998 - Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - špecializácia: taliansky jazyk, francúzsky jazyk

2009 - udelenie titulu Philosophiae Doctor (PhD.) - Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor: 81-05-9 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, špecializácia: talianska literatúra

 

 Študijné a výskumné pobyty, doplňujúce vzdelanie

1995 – Univerzita Stendhal v Grenobli, Francúzsko (štipendium Ministerstva zahraničných vecí Francúzskej republiky)

1995 - Inštitút Bertranda Russella v Padove, Taliansko (štipendium Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky)

1997 –  Università per stranieri v Perugi, Taliansko (štipendium  Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky)

2006 –  Univerzita La Sapienza v Ríme, Taliansko (štipendium  Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky)

2013 - kurz Interný audítor kvality - Vzdelávanie vybraných vysokoškolských učiteľov UMB v oblasti interného auditu kvality, v rámci riešenia projektu „Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB“, Banská Bystrica

 

Pedagogická činnosť – profil

pedagogická profilácia: talianska literatúra, umelecký preklad

vedenie a oponovanie diplomových a bakalárskych prác so zameraním na umelecký preklad a taliansku literatúru; vedenie prác ŠVOUČ

 

Vedecko-výskumná činnosť - profil a projekty

vedecko výskumná činnosť zameraná na súčasné kontroverzné tendencie a spôsoby vnímania fantastickej literatúry, na súčasnú taliansku literatúru a umelecký preklad

 

2013 – 2015 projekt OP Vzdelávanie, ITMS 26110230109 Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, UMB v Banskej Bystrici