Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikačná činnosť

Literárne zobrazenie protifašistického odboja v Taliansku - od reálneho aspektu k surreálnemu obratu

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Proudy [elektronický zdroj] : středoevropský časopis pro vědu a literaturu : literární časopis Středoevropského centra slovanských studií a ústavu slavistiky FF MU. - Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2019. - ISSN 1804-7246. - Č. 1 (2019), s. [1-9].

Literárny preklad ako súčasť spisovateľa-prekladateľa

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In Romanistica Comeniana : vedecký recenzovaný časopis, vydávaný od roku 2018 Katedrou romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava ; Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - ISSN 2585-8483. - Roč. 2, č. 2 (2019), s. 50-62.

La dimensione etica e umana del testo canonico: Le due zitelle = The ethical and human dimension in a canonical text: Le due zittelle

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Qvaestiones Romanicae : Canon cultural. Canon Literar. Canon lingvistic : papers og the international colloquium "Communication and Culture in Romance Europe" (CICCRE), Timișoara, 16.-17. June 2017. - Timișoara : Universitatea de Vest din Timișoara, 2017. - ISSN 2457-8436. - Vol. 6, no. 2 (2018), pp. 169-177. [MESÁROVÁ, Eva (100%)]

I riflessi del clima culturale dell´Italia prebellica nella narrativa di Landolfi

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In La fictio sul palcoscenico della storia = Fikcija na pozornici istorije / rec. Željko Ðurić, Julijana Vučo ... [et al.]. Atti dell´VIII convegno internazionale AIBA, Kragujevac 25-26 novembre 2016. 1. vyd. - Belehrad : Donat Grad, 2018

Scrittore-traduttore e cultura letteraria Europea = Writer-translator and European literary culture

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Palimpsest [elektronický zdroj (open access e-journal)] = Palimpsest - megunarodno spysanye za lyngvystyčky, knyževny y kulturološky ystražuvajua : international journal for linguistic, literary and cultural research. - Stip : PKP - Public Knowledge Project, 2018. - ISSN 2545-398X (print). - online, vol. 3, no. 6 (2018), s. 161-170.

Od metaforickej hyperboly k obrazu: alegória predvojnového Talianska

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In Proudy [elektronický zdroj] : středoevropský časopis pro vědu a literaturu : literární časopis středoevropského centra slovanských studií a ústavu slavistiky FF MU. - Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2018. - ISSN 1804-7246. - online, č. 2 (2018), s. [1-9].

Tra letteratura e verità: immaginario landolfiano nel Racconto d´autunno

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Immagini e immaginari della cultura italiana : in occasione del 40. anniversario degli Studi di Italianistica a Pola, Pola, 21.-23. settembre 2017. - 1. vyd. - Pula : Sveučilište Jurija Dobrile u Puli, 2017. - ISBN 978-953-7320-59-1. - S. 80.

Luigi Pirandello a dramaturgická technika „divadla v divadle"

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 37. = Lingustic, literary and didactic colloquium 37. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií / rec. Richard Repka, Sylvia Brychová, Viera Lagerová [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. - ISBN 978-80-8177-023-4. - CD-ROM, s. 91-98.

Literárny turizmus – k otázkam literárnych parkov v Taliansku

Autori: Eva Mesárová, Katarína Klimová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In Jazyk a literatúra. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2016. - ISSN 1339-7184. - Roč. 3, č. 1-2 (2016), s. 33-50. [KLIMOVÁ, Katarína (50%) - MESÁROVÁ, Eva (50%)]

Kultúrne hodnoty a interkulturalita Collodiho diela Pinocchiove dobrodružstvá.

Autori: Mesárová, Eva - Klimová, Katarína
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Jazyk a literatúra, ročník 2, 2015, č. 2. Časopis Štátneho pedagogického Ústavu, Bratislava, s. 20-44. ISSN 1339-7184.

Il fenomeno del realismo magico e del fantastico nella letteratura italiana.

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In Quo vadis, Romanistica 5? (ed. Zora Cardia Jačová), s.47-56. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2015, ISBN 978-80-223-3900-1

Lingue, culture, letterature tra geografia e storia

Autori: kolektív autorov
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Atti del III.Convegno Internationale Studia Romanistica Beliana, 10-11 ottobre 2013, eds. Katarína Klimová, Eva Mesárová; rec. Danilo Capasso, katedra romanistiky, Hradec Králové : Gaudeamus , 2015. - 281 s., ISBN 978-80-7435-618-6.
Fantastika a jej uplatnenie v talianskej postmodernej próze.pdf

Fantastika a jej uplatnenie v talianskej postmodernej próze

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Jazyk a literatúra, ročník 1, 2014, č. 1. Časopis Štátneho pedagogického Ústavu, Bratislava, s. 26-45.
DISCORSO TEORICO-CRITICO SUL FANTASTICO NEGLI ULTIMI ANNI DEL NOVECENTO IN ITALIA.pdf

Discorso teorico-critico sul fantastico negli ultimi anni del Novecento in Italia

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Romanica Olomucensia : artículos y estudios / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa. Roč. 26, č. 1 (2014). - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s. 77-84, ISSN 1803-4136.

Metamorfosi della lingua nellʼopera letteraria di B. Fenoglio.

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Konferenčný zborník - AZ IDENTITÁS METAMORFÓZISA IRODALOMBAN ÉS NYELVBEN II /2014. zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 21. mája 2014. Zost. Ferenc Alabán. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum , 2014, 165 s. ISBN 978-80-557-0749-5
O špecifikách teoret. prístupov k prekladu detskej literatúry.pdf

O špecifikách teoretických prístupov k prekladu detskej literatúry.

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť?, Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. S. 163-170. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014

Tommaso Landolfi

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Talianska literatúra 8b : dvadsiate storočie za fašizmu. S. 195-212 [1,23 AH]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2014

Fantastika (nielen) v talianskej literatúre

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Hradec Králové : Gaudeamus , 2014. - 145 s. Vydanie 1. vyd. ISBN 978-80-7435-476-2
PROTICHODNÉ ŠTRUKTURÁLNE PRVKY A PRVKY FANTASTIKY V DIELE T. Landolfiho.NFR2_2013.pdf

Protichodné štrukturálne prvky a prvky fantastiky v diele Tommasa Landolfiho

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - ISSN 1338-0583. - Roč. 5, č. 2 (december 2013), s. 45-54. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013.
Landolfiho emocionalna intenzita a fantazia o zachrane literatury.JaK 15.2013.pdf

Landolfiho emocionálna intenzita a fantázia o záchrane literatúry.

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [elektronický zdroj]. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2013. - ISSN 1338-1148. - Roč. 4, č. 15 (2013), s. [1-8].
PODSTATA LITERÁRNEJ FANTASTIKY PODĽA TZVETANA TODOROVA.NFR roc2,2012..pdf

Podstata literárnej fantastiky podľa Tzvetana Todorova

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. Roč. 4, č. 2 (december 2012), s. 98-107. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. ISSN 1338-0583

Teoretické náhľady na fantastickú literatúru po Todorovovi v talianskom literárnom prostredí

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: XLinguae.eu : a trimestrial European scientific Language review. Č. 4 (2012), s. 53-61. - Nitra : Vzdelávanie Don Bosca, 2012. ISSN 1337-8384
DEFINÍCIE LITERÁRNEJ FANTASTIKY PODĽA PREDCHODCOV TZVETANA.s.94-99.NFR 2.2011..pdf

Definície literárnej fantastiky podľa predchodcov Tzvetana Todorova

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. Roč. 3, č. 2 (november 2011), s. 94-98. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011

Landolfi, la prosa «diaristica» e la parola come surrogato della realtà

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Écho des études romanes. Vol. 7, No. 2 (2011), s. 59-68. - České Budějovice : Faculté des Lettres de l´Université de Boheme du Sud, 2011
Surrealna atmosfera a literarna invencia v Landolfiho zb. La Spada.s.45-50.xlinguae_n4_2011..pdf

Surreálna atmosféra a literárna invencia v Landolfiho zbierke La Spada

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: XLinguae.eu : a trimestrial European scientific Language review. Č. 4 (2011), s. 45-50. - Nitra : Vzdelávanie Don Bosca, 2011

Introdukcia fantastiky do literárneho systému 18. a 19. storočia a modifikácia existujúcich kultúrnych modelov

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0232-2. - S. 49-57.

Un repertorio straordinario di devianze e deliri nei racconti della prima raccolta di Landolfi

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In Romanica Olomucensia : artículos y estudios / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa. Roč. 21, č. 2 (2009). - Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - ISSN 1803-4136.

Alcune considerazioni sulla scrittura di Tommaso Landolfi

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Studia romanistica / zodp. red. Jana Veselá ; rec. Ivo Buzek ...[et al.]. - Ostrava : Universitas Ostraviensis, Facultas Philosophica, 2009. - Vol. 9, No. 2 (2009) p. 72-77. - ISSN 1803-6406.

K teoretickým východiskám fantastickej literatúry v Taliansku

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Mladá veda 2009: humanitné vedy - literárna veda: zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkv Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.]; re

Historické východiská zrodu modernej fantastickej literatúry

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue, 2/2009, roč. 1, číslo 2, NOVEMBER – DECEMBER 2009, s. 72-78. ISSN 1338-0583.

Alcune osservazioni sulla posizione di Tommaso Landolfi tra psicoanalisi, ermetismo e surrealismo

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - Roč. 20, č. 1 (2008), s. 28-33. - ISSN 1803-4136.
Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov.rtf

Zoznam PČ

Autori: Eva Mesárová
Rok vydania: 2006 - 2021
Vydavateľstvo:

Taliansky jazyk pre študentov spevu

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Akadémia umení, Fakulta múzických umení, 2006. - 100 s. - ISBN 80-89078-16-8

Mušle a čas / Italo Calvino

Autori: Mesárová, Eva
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Revue svetovej literatúry: časopis pre zahraničnú literatúru. - Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 1965. - Roč. 42(2006), s. 112-114. - ISSN 0231-6269.