Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PhDr. Eva Molnárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka ECTS, koordinátorka pedagogickej praxe

Telefónne číslo:
048 446 5110
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
110

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:30 - 09:00
Utorok
12:50 - 13:50
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu v inom termíne si môžete dohodnúť e-mailom.

Kde ma nájdete

PhDr. Eva Molnárová, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Kancelária: 110
Telefón: 048 446 5110
Email: Eva.Molnarova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

Priezvisko a meno:

PhDr. Eva MOLNÁROVÁ, PhD.  

Kvalifikácia:

 

Mgr.

Fakulta humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: nemecký jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra – výtvarná výchova

PhDr.

rigorózne konanie v  študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

PhD.

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

odborná asistentka v odboroch: učiteľstvo a pedagogické vedy a filológia (nemecký jazyk) od 1. 9. 2007

Priebeh doterajšej praxe:

 

2007 –           

odborná asistentka – Katedra germanistiky, FF UMB v Banskej Bystrici

2001 – 2007   

odborná asistentka – Katedra medzinárodnej komunikácie, FPVaMV UMB v Banskej Bystrici                

1992 – 2001   

učiteľka nemeckého a ruského jazyka – Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici

Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách, výboroch

 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie Lingua et Vita, Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • členka redakčnej rady vedeckého časopisu Apps – Academic Journal of Applied Linguistics and Languages, Ústav cudzích jazykov Technickej univerzity vo Zvolene
 • členka organizačného výboru, vedúca sekcie Linguistic Landscape konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XVIII a XIX, KGE FF UMB, Banská Bystrica,  október 2020 a 2021
 • vedúca sekcie Etno i sociolingvistika, lingvokulturológia i stereotypy, 14. Meždunarodni slavistični četenija.  Stereotipot v slavjanskite jezici, literaturi i kulturi, 26. - 29.4. 2018, Fakulta slovanských štúdií Sofijskej univerzity „Sv. Kliment Ohridski“
 • vedúca sekcie (DaF/Didaktik): Jugendkultur und Gewalt, XII. SUNG-Tagung „Gewalt und Sprache“, 30.6. - 2.7. 2016, Bratislava
 • členka vedeckého výboru konferencie Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky, 2. 6. 2016, Zvolen
 • spoluorganizátor medzinárodnej konferencie  GeSuS-Fachtagung 2014, 22. Linguistik- und Literaturtagen, 23.- 25. jún, Banská Bystrica
 • členka prípravného výboru konferencie: XI. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Deutsch für die Zukunft – Zukunft für Deutsch. Banská Bystrica, 1.7. – 3.7. 2012
 • člen organizačného výboru medzinárodných konferencií „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“ október, roky 2007 – 2011, 2019
 • členka CASAJC – Česko-Slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách, pobočky medzinárodnej organizácie CercleS (Európska konfederácia jazykových centier na vysokých školách), od r. 2004
 • členka medzinárodnej organizácie Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG)

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

2019

Nemecko, Weilburg, Hessische Lehrkräfteakademie, 8. európske stretnutie celostných pedagógov (Gestaltpädagogische Vereinigung, e. V.)

2019

Česko, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, prednáškový pobyt v rámci mobility Erazmus+

2018

Česko, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, prednáškový pobyt v rámci mobility Erazmus+

2017

Česko, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, prednáškový pobyt v rámci mobility Erazmus+

2017

Rakúsko, Viedeň, ďalšie vzdelávanie v rámci ÖDaF-Jahrestagung „Man lernt nicht mit dem Kopf allein. Zur Rolle der Emotionen im DaF/DaZ-Unterricht"

2014

Nemecko, Univerzita  Friedricha Schillera v Jene, študijný pobyt

2012

Slovinsko, Celje, kurz Celostnej pedagogiky (Gestaltpädagogische Vereinigung, Fortbildungsprojekt 751520-  CP-2-2000-1-AT-COMENIUS 3.1)

2010

Rusko, Moskva, Štátny inštitút A. S. Puškina, študijný a výskumný pobyt

1996

Nemecko, Univerzita v Tübingene, Medzinárodný seminár pre učiteľov (Robert Bosch Stiftung)

1991

Nemecko, Univerzita v Osnabrücku, letný jazykový kurz „Das vereinigte Deutschland“ (DAAD)

1990

Nemecko, Univerzita v Erfurte, študijný pobyt na katedre výtvarného umenia

Projekty

 

Aktuálne

 

 

 
Názov projektu:  

Facilitácia Visual Literacy v multimodálnom a multimediálnom prostredí cudzojazyčnej edukácie budúcich učiteľov nemeckého jazyka

KEGA:

042UK-4/2022

Schválená doba realizácie: 2022-2024
Funkcia: zodpovedný riešiteľ
   

Názov projektu:  

Využitie informačných technológií ako inovatívny faktor interdisciplinárnej edukácie budúcich prekladateľov a právnikov

KEGA:

022UMB-4/2021

Schválená doba realizácie:

2021-2023

Funkcia:

riešiteľ

 

 

Názov projektu:  

Xenizmy v nemeckých a slovenských komunikátoch

VEGA:

1/0472/20

Schválená doba realizácie:

2020-2022

Funkcia:

riešiteľ

 

 

Názov projektu:  

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

APVV-18-115

 

Schválená doba realizácie:

2019-2023

Funkcia:

riešiteľ

 

 

Názov projektu:  

INTERREG BIG_ling SK-AT Slovensko-Rakúsko 

program spolupráce:

INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko

Schválená doba realizácie:

11/2020-12/2022

Funkcia:

riešiteľ (vedecko-výskumný pracovník, expert – didaktik)

 

 

Uzavreté

 

Názov projektu:  

Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity

KEGA:

004UMB-4/2019

Schválená doba realizácie:

2019-2021

Funkcia:

riešiteľ

 

 

Názov projektu:  

Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

VEGA:

1/0326/16

Schválená doba realizácie:

2016-2018

Funkcia:

riešiteľ

 

 

Názov projektu:  

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí  

Aktivita 1.2

Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Schválená doba realizácie:

10/2013 – 09/2015

Prijímateľ:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ITMS kód:

26110230109

Funkcia:

Odborný pracovník

Číslo zmluvy:

029/2013/1.2/OPV

Operačný program:

Vzdelávanie

 

 

Názov projektu:  

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí  

Aktivita 3.1

Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FHV a EF UMB

Schválená doba realizácie:

10/2013 – 09/2015

Prijímateľ:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ITMS kód:

26110230109

Funkcia:

Odborný pracovník 22

Operačný program:

Vzdelávanie

 

 

Názov projektu:  

20 rokov UTV na TU vo Zvolene

Schválená doba realizácie:

2007-2013

Prijímateľ:

Technická Univerzita vo Zvolene

ITMS kód:

26120130039

Funkcia:

3.1.55  Lektor - školiteľ  12/1 (tvorba študijných materiálov) RJ pre mierne pokročilých

 

3.1.54  Lektor - školiteľ  12/1 (výučba) RJ pre mierne pokročilých

 

3.1.56  Lektor - školiteľ  12/1 (práca s informačným systémom) RJ pre mierne pokročilých

 

 

Názov projektu:  

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

Konvergencia:

NUTS III: Premena tradičnej školy na modernú pre celé územie Slovenskej republiky (spoluriešiteľ na TU Zvolen v r. 2012-2013)

Vedúci projektu:

ŠPÚ Bratislava

Operačný program:

Vzdelávanie