Študentské tútorstvo. Študenti radia mladším spolužiakom.

Milé študentky a milí študenti!

Od akademického roka 2020/2021 máte možnosť požiadať o pomoc skúsenejších starších spolužiakov. Obracajte sa prosím na nasledovných študentov:

 

Dominika Šalátová -  1. roč. Mgr.  Aj-Nj - filológia (PT)

dominika.salatova@student.umb.sk

 

Milan Sliacky - 1. roč. Mgr. Aj-Nj - učiteľstvo a pg. vedy

milan.sliacky@student.umb.sk

 

Marianna Obertová - 1. roč. Mgr. Aj-Nj - učiteľstvo a pg. vedy

mariann.obertova@student.umb.sk

 

 

Informácie nájdete aj na facebooku: https://www.facebook.com/groups/689758215008183