Študentské tútorstvo. Študenti radia mladším spolužiakom.

Milé študentky a milí študenti!

Tento rok sme pre vás pripravili možnosť požiadať o pomoc skúsenejších starších spolužiakov. Obracajte sa prosím na nasledovných študentov:

Bakalársky stupeň štúdia:

     Dominika Šalátová - 3. roč. Bc. Aj-Nj - filológia (PT)

dominika.salatova@student.umb.sk

     Milan Sliacky - 2. roč. Bc. Aj-Nj - učiteľstvo a pg. vedy

milan.sliacky@student.umb.sk

 

Magisterský stupeň štúdia:

     Bibiana Benčatová - 2. roč. Mgr. Aj-Nj - učiteľstvo a pg. vedy

bibiana.bencatova@student.umb.sk

     Lukáš Bystriansky - 2. roč. Mgr. NjJ - filológia (PT)

lukas.bystriansky@student.umb.sk

 

Informácie nájdete aj na facebooku: https://www.facebook.com/groups/689758215008183