Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikačná činnosť

A_molnarova_iba_môj_článok.pdf

MULTIMODAL ASPECTS OF THE BANSKÁ BYSTRICA LINGUISTIC LANDSCAPE

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: AD ALTA, Vol. 11, Issue 01 (11/01), June, 2021, pp. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online). DOI number: doi.org/10.33543/1101
PHILOLOGIA_XXXI_2021_1_219-240_Kolecani_Lencova_et_al..pdf

Cudzojazyčná edukácia na vysokých školách a jej špecifiká vo vzťahu k vybraným aspektom dištančnej výučby.

Autori: Kolečáni Lenčová, I. – Kováčová, M. – Tomášková, S. – Kolečáni Lenčová, I. –Molnárová, E.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Philologia, roč. XXXI, č. 1, s. 219-240. ISSN 1339-2026
Philologia_2020_2_237-254_Kováčová Jurková Tomášková Kolečáni Lenčová Molnárová.pdf

Dištančná cudzojazyčná edukácia na vysokých školách očami pedagógov.

Autori: Kováčová, M. – Jurková, V. – Tomášková, S. – Kolečáni Lenčová, I. –Molnárová, E.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Philologia, roč. XXX, č. 2, s. 237 – 254, ISSN 1339-2026
článok_lingua_s.114-121_molnarova.pdf

LINGUISTIC LANDSCAPE A SERVICE LEARNING VO VYUČOVANÍ CUDZÍCH JAZYKOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Lingua et vita. Vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie FAJ EÚ v Bratislave, roč. X/1, č. 19/2021. Bratislava: vyd. Ekonóm, s. 114-121. ISSN 1338-6743.

Neue Wege im DaF-Unterricht: Bildende Kunst – Spielfilm – digitale Medien.

Autori: MOLNÁROVÁ, E. (recenzia)
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Philologia, roč. XXXI, č. 1, s. 243-245. ISSN 1339-2026

Hana Bergerová, Heinz-Helmut Lüger, Georg Schuppener (Hrsg.): Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. 13. Jahrgang. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2019. ISSN 1802-6419

Autori: MOLNÁROVÁ, E. (recenzia)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Slowakische Zeischrift für Germanistik, Jahrgang 12, Heft 2, S. 128 – 130. Banská Bystrica: SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2020. ISSN 1338-0796
zbornik_Jazyk_a_politika_2020.pdf

Jazykové xenizmy v nemeckom politickom diskurze v období tzv. koronakrízy (marec – jún 2020).

Autori: LAUKOVÁ, J. – MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: JAZYK A POLITIKA. NA POMEDZÍ LINGVISTIKY A POLITOLÓGIE V. Bratislava: vyd. Ekonóm, 2020, s. 171-181. ISBN 978-80-225-4743-7

Jazyková krajina ako motivačný faktor vo výučbe cudzích jazykov.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VI. Zvolen: TU vo Zvolene, 2020, s. 232– 241. ISBN 978-80-228-3233-5

Od textu k prekladu XIV, 1.časť.

Autori: MOLNÁROVÁ, E. (Ed.)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Praha: JTP, 2020, 112 s. 978-80-7374-128-0 (komplet), 978-80-7374-129-7 (1. časť)

Od textu k prekladu XIII.

Autori: ĎURICOVÁ, A. - MOLNÁROVÁ, E. (Eds.)
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, vyd. UMB, 2020, 212 s. ISBN 978-80-557-1704-3

Priezviská v logonymách. Na príklade jazykovej krajiny Banskej Bystrice.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape.. Praha: JTP, 2020, s. 60 – 66. 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2. časť)

Harmonisation entre besoins du marché du travail et formation professionnelle dans le discours médiatique slovaque.

Autori: ROŠTEKOVÁ, M. – MOLNÁROVÁ, E. – GURA, R.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Construire l’espace européen de l’enseignement supérieur. Paríž: L’Harmattan, 2020, s. 77-108. ISBN 978-2-343-21895-3
Molnarova - Rostekova, EDUCATIONAL POLICY OF THE SLOVAK REPUBLICIN THE....pdf

Educational Policy of the Slovak Republic in the Context of Changes in the Labour Market: Media Discourse Analysis.

Autori: MOLNÁROVÁ, E. – ROŠTEKOVÁ, M.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In Politické Vedy. [online]. Vol. 23, No. 4, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 47-64. Available at: DOI: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.4.47-64

Viacjazyčnosť niektorých názvov obchodov a prevádzok (zariadení) v Banskej Bystrici.

Autori: LAUKOVÁ, J. – MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Od textu k prekladu XIII. Bystrica: Belianum, vyd. UMB, 2020, s. 97 – 111. ISBN 978-80-557-1704-3.

ATTRACTIVITE DES FORMATIONS EN ALTERNANCE DANS LE DISCOURS D’INFORMATION MÉDIATIQUE EN SLOVAQUIE.

Autori: ROŠTEKOVÁ, M. – MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Nová filologická revue, roč. XI, č. 1, 2020, s. 43-66. Banská Bystrica: FF UMB, ISSN 1338-0583.

Komunikácia obrazu a textu vo vybraných učebniciach nemeckého jazyka.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VI. Zvolen : TU vo Zvolene, 2019, s. 175 – 183. ISBN 978-80-228-3176-5.

Neue Medien – Segen oder Fluch der heutigen Lehrenden und Lernenden?

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Slowakische Zeischrift für Germanistik, Jahrgang 11, Heft 1, S. 35 – 45. Banská Bystrica: SUNG – Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2019.

Migračný diskurz z pozície aktérstva.

Autori: LAUKOVÁ, J. – MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: JAZYK A POLITIKA. NA POMEDZÍ LINGVISTIKY A POLITOLÓGIE IV. Bratislava: vyd. Ekonóm, 2019, s.443-454. ISBN 978-80-225-4641-6.

Jazykové obrazy utečencov v slovenskom a nemeckom mediálnom diskurze.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения София, 26–28 април 2018 г. Том I. Езикознание. Sofia: vyd. „Св. Климент Охридски“, 2019, s. 55-63. ISBN 978-954-07-4883-2.

Nemecký migračný diskurz (Príklad kvantitatívno-kvalitatívnej korpusovej analýzy.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Cudzie jazyky v premenách času. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019, s. 432 – 442. ISBN 978-80-225-4614-0.

Národné korpusy ako databázy kvantitatívno-kvalitatívnych výskumov (Na príklade migračného diskurzu).

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte V. Zvolen : TU vo Zvolene, 2018, s. ISBN 978-80-228-3

Jazykový obraz migrácie v nemeckom masmediálním diskurze.

Autori: LAUKOVÁ, J. - MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: vyd. UMB Belianum, 2018, 162 s. ISBN 978-80-557-1458-5

Politische Lexik in der deutschen, slowakischen und russischen Sprache. Zentrum und/oder Peripherie?

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Zentrum und Peripherie aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Opava: Slezká univerzita v Opavě, 2017, s. 117 – 127. ISBN 978-80-7510-248-5

Terminologie in einer interlingualen Komparation.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Deutsch als Bindeglied zwischen Inlands- und Auslandsgermanistik. Beiträge zu den 23. GeSuS-Linguistiktagen in Sankt Petersburg. 22.-24. Juni, 2015. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2017, s. 35 – 44. ISBN 978-3-8300-9467-8

Cudzojazyčný text v didaktických súvislostiach.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte IV. Zvolen : TU vo Zvolene, 2017, s. 144 – 150. ISBN 978-80-228-3002-7

Die (kultur)sprachliche Wahrnehmung und Bewertung der gegenwärtigen Migrationsprozesse nach Europa.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Crossing Boundaries in Culture and Communication. Bucharest: Romanian-American University, Vol.8, N.2. s. 139 – 147. ISSN 2248 – 2202

Podcast – die neue Lehr- und Lernkultur

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Germanistik interdisziplinär. Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage. Banská Bystrica/Slowakei, 2014. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 365 – 371. ISBN 978-3-8300-9148-6.

Odborný jazyk vo vzdelávaní budúcich učiteľov nemeckého jazyka.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky. Zvolen : TU vo Zvolene, 2016, s. 75 – 80. ISBN 978-80-228-2875-8.

Medien als Lernwerkzeug und -gegenstand im Fremdsprachenunterricht.

Autori: ŠTEFAŇÁKOVÁ, J. - MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FF UMB, 2015, 120 s. ISBN 978-80-557-1000-6.

Роль словацких СМИ в поддержке культурного разнообразия.

Autori: Rošteková, M – Molnárová, E.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: |. In: Visnik Odeskogo nacionaľnogo universytetu [elektronický zdroj] : sociologija i polityčni nauky : naukovyj žurnal. Odesa : Odeskyj nacionaľnyj universytet imeni I. I. Mečnykova, 2016. ISSN 2304-1439. - online, vol. 27, no. 2 (2016), pp. 16-26.

K otázke mediálnej kompetencie budúcich učiteľov nemeckého jazyka.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky a podpora vzdelávania. Zvolen : TU vo Zvolene, 2015, 75 – 82. ISBN 978-80-228-2797-3.

Je podcast vhodný aj pre vyučovanie odborného jazyka?

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad. Zvolen: TU vo Zvolene, s. 81 - 87. ISBN 978-80-228-2680-8

Situácia, konflikt, kríza alebo mocenský boj? Základné pojmy a (polito)lingvistické termíny a ich realizácia na príklade mediálnej prezentácie udalostí na Ukrajine .

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu IX. Praha : JTP, 2014, s. 100 – 110. ISBN 978-80-7374-119-8.
spoločensko-politická lexika (obsah).pdf

Spoločensko-politická lexika z kontrastívneho aspektu

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, FHV UMB, 110 s. ISBN 978-80-557-0583-5

Preberanie cudzích slov z oblasti spoločensko-politickej lexiky a ich adaptácia v súčasnom ruskom a slovenskom jazyku.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Od textu k prekladu VIII. Praha: JTP, 2013, s. 63 - 77. ISBN 978-80-7374-095-5

Na margo základných osobitostí spoločensko-politickej lexiky.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: ROSSICA IUVENUM 2011. Nitra : Garmond, 2012, s. 99-111. ISBN 978-80-89148-78-3

Oprávnenosť vyčlenenia politémy ako základnej jednotky spoločensko-politickej lexiky

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Od textu k prekladu VII. Praha: JTP, 2012, s. 76 - 89. ISBN 978-80-7374-094-8

Аббревиационная мотивация и ее влияние на образование аббревиатур.

Autori: FÖRDÖSOVÁ, M., MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Лингвистика в современном мире. Сборник научных трудов. Москва : Перо, 2011, с. 140-144. ISBN 978-5-91940-068-4

K vybraným didaktickým aspektom viacjazyčnosti v odbornom cudzojazyčnom vyučovaní na fakultách nefilologického zamerania: komparácia skratiek medzinárodných organizácií (prípadová štúdia).

Autori: ROŠTEKOVÁ, M., MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: IANUA AD LINGUAS HOMINESQUE RESERATA III. Paríž : INALCO, 2011, s. 137-156. ISBN 978-2-9536153-2-6

Politický jazyk ako osobitý podsystém národného jazyka.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011, s. 44-51. ISBN 978-80-557-0233-9.

Ideologéma – špecifický fenomém politickej lexiky.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu VI. Praha : JTP, 2011, s. 97-102. ISBN 978-80-7374-092-4

Zákonitosti fungovania politickej lexiky vo vzťahu k definícii politiky.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény II. Prešov : VŠMP ISM, 2010, s. 188 – 196. ISBN 978-80-89372-19-5

Niekoľko poznámok k politickej lexike a jej klasifikácii.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu V. Praha : JTP, 2010, s. 109-117. ISBN 978-80-7374-091-7

Politická lingvistika ako jedna z hraničných vedeckých disciplín 21. storočia.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Banská Bystrica : FHV UMB, 2010, s. 92-97. ISBN 978-80-557-0038-0.

Языковая игра - неотъемлемая часть современных языковых процессов.

Autori: FÖRDÖSOVÁ, M. , MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In : STUDIUM JUVENIS. Челябинск : СИМАРС, 2010, s. 117-122. ISBN 978-5-903968-15-2

Vlastnosti termínu z pohľadu slovenských, ruských a nemeckých lingvistov.

Autori: MOLNÁROVÁ, E., FÖRDÖSOVÁ, M.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Výučba cudzích jazykov v 21. storočí. Bratislava : Ekonóm, 2010, s. 32-38. ISBN 978-80-225-2933-4

Využitie počítača a internetu vo vyučovaní krajinovedy.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Aktuálne výzvy milénia vo výučbe cudzích jazykov. Nitra : FF UKF, 2009, s. 56-60. ISBN 978-80-8094-545-9

Politická komunikácia z lexikálneho hľadiska.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Mladá veda. Banská Bystrica : FHV UMB, 2009, s.140-146. ISBN 978-80-8083-859-1

Teoretické úvahy o odbornom jazyku nemčiny, ruštiny a slovenčiny.

Autori: MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu IV. Praha : JTP 2009, s. 95 – 104. ISBN 978-80-7374-090-0

Cudzie jazyky v multimediálnom prostredí: od teórie k praxi.

Autori: MOLNÁROVÁ, E., ROŠTEKOVÁ M.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: L. Adámková a kol. Janua linguarum reserata. Lingvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s. 224-232. ISBN 978-80-7043-886-2

Abreviatúry a ich miesto vo výučbe cudzieho jazyka.

Autori: FÖRDÖSOVÁ, M., MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Lingua Tyrnaviensis 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. (1.vydanie, CD ROM) Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8082-283-5

K porovnaniu skratiek medzinárodných organizácií

Autori: MOLNÁROVÁ, E., ROŠTEKOVÁ M.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Odborný jazyk na vysokých školách IV. Praha: PEF ČZU 2008, s. 169 – 172. ISBN 978-80-213-1750-5

Komparácia skratiek medzinárodných organizácií v odbornom cudzojazyčnom vyučovaní.

Autori: ROŠTEKOVÁ M., MOLNÁROVÁ, E.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu II. Praha: JTP 2008, s. 120 – 134. ISBN/EAN 978-80-7374-047-4

Abreviácia v terminológii a terminológia v abreviácii.

Autori: MOLNÁROVÁ, E., ROŠTEKOVÁ M.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: A. Ďuricová. Od textu k prekladu III. Praha: JTP 2008, s. 144 – 148. ISBN 978-80-7374-089-4

Didaktické aspekty používania skratiek medzinárodných organizácií v odbornom jazyku

Autori: Molnárová, E. - Rošteková, M.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Odborný jazyk na vysokých školách III. Praha: PEF ČZU, s.120-123. ISBN 978-80-213-1615-7

Proces tvorenia abreviatúr v ruštine

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Ďuricová, A. Od textu k prekladu. Praha: JTP, s. 64 -74.ISBN 80-7374-040-0

Skratky v ruštine v rámci vyučovania odborného jazyka

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Cizí jazyky pro účely studia a profese v podmínkách EU. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyne, s.105 - 108. ISBN 80-7044-818-0

Prejav jazykovej ekonómie v odbornom jazyku ruštiny v porovnaní so slovenčinou

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Odborný jazyk na vysokých školách II. Praha: PEF ČZU, s. 105 - 108. ISBN 80-213-1468-0

Aktuálne otázky odborného prekladu z/do ruštiny

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Varia XIV. Zborník materiálov z XIV. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: SJS pri SAV, Nitra: FF UKF, s. 61 - 67. ISBN 80-89037-04-6

Internacionalizácia terminológie v ruštine

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Komunikácia v zjednotenej Európe IV. Praha - Ban.Bystrica: JTP - FHV UMB, s. 61- 67. ISBN 80-8083-146-7

In: Odborný text v ruštine ako súčasť odbornej jazykovej prípravy študentov

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: FiF UMB, s. 113 - 116. ISBN 80-8083-184-X

Modernizácia terminológie v ekonómii jazyka. Rigorózna práca.

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FiF UMB. 120 s.

Špecifiká odborného prekladu politologických textov a textov z medzinárodných vzťahov a diplomacie z/do ruštiny.

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Komunikácia v zjednotenej Európe III. Praha - Ban.Bystrica: JTP - FHV UMB, s. 26 - 30.ISBN 80-8083-139-4

Slovník skratiek súčasného ruského jazyka.

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Politické vedy 1/2005, Ban.Bystrica: FPVaMV UMB, s. 103 - 105. ISSN 1335-2741

UNIcert. Systém jazykovej výučby a certifikácie pre študentov nefilologických odborov.

Autori: Kol. autorov
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Bratislava: Ekonóm. ISBN 80-225-1858-1

M. Cvetajevová: Sybilla. Obsahová a verzologická analýza básne.

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Konferencia mladých filológov. Banská Bystrica: PF UMB, s.149 - 158. ISBN 80-80-8055-876-0

Nový odborný slovník

Autori: Molnárová, E.
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Politické vedy 3-4/2002. Ban.Bystrica: FPVaMV UMB, s. 170-172.ISSN 1335-2741