PhDr. Annamária Genčiová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektorka

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K142

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
10:40 - 12:05
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny mimo vyhradeného času sú možné po dohode s vyučujúcou. Pre elektronickú komunikáciu študentov s vyučujúcou bude akceptovaná len emailová komunikácia prostredníctvom prideleného emailového konta (pozri https://www.ff.umb.sk/studium/socialne-a-motivacne-stipendia-pozicky/pouzivanie-studentskej-mailovej-adresy.html).

Address

PhDr. Annamária Genčiová, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie


Office: K142
Phone: +421 48 446 51 42
Email: annamaria.genciova@umb.sk

On-line contact form

=