Publikačná činnosť

PLURALITA HODNOT UDRZATELNEHO ROZVOJA 2018.jpg

Pluralita hodnôt udržateľného rozvoja

Autori: Andrea Klimková
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: BELIANUM
ROUTLEDGE.jpg

The matrix of the physition-patient relationship within the context of medical ethics in Slovakia

Autori: Andrea Klimková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Understanding Central Europe, Routledge, London and New York, 2017. ISBN 978 - 1 - 315 - 15733 - 3
A5.pdf

PRAKTICKÉ IMPLIKÁCIE ETIKY (EPISTEMICKÉ A PERFORMATÍVNE ASPEKTY)

Autori: Fobel, Pavel - Klimková, Andrea - Fobelová, Monika
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2017
siteIcon-18973.jpg

Ošetrovateľská etika: teória, prax, poradenstvo

Autori: KLIMKOVÁ ANDREA
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2017
o-odbornej-praxi-v-praxi-web.pdf

O odbornej praxi v praxi (pre aplikovaných etikov)

Autori: Andrea Klimková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017

Prípadovosť - komunikácia - ekologická etika

Autori: Andrea Klimková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: vysokoškolská učebnica

On-line contact form

=