Mgr. Anita Račáková, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, ECTS koordinátorka pre polonistiku, katedrová koordinátorka pre ERASMUS, členka komisie pre zahraničné vzťahy, rozvrhárka pre polonistiku

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
151

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:50 - 10:30
Štvrtok
10:40 - 12:05
Piatok
-
Konzultačné hodiny vo štvrtok sú určené pre diplomantov. Termín je potrebné dohodnúť vopred.

Address

Mgr. Anita Račáková, PhD.
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Office: 151
Phone: +421 48 446 5051
Email: Anita.Racakova@umb.sk

On-line contact form

=