Publikačná činnosť

Satiričeskoje videnije mira glazami M. J. Saltykova-Ščedrina

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In M. J. Saltykov-Ščedrin: russkaja i nacionaľnyje literatury k 125-letiju so dňa smerti M. J. Saltykova-Ščedrina : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji 20-27 senťabrja 2014 g. - 1. vyd. - Jerevan : Lingva, 2014. - ISBN 978-9939-56-122-6. - S. 582-595. 30741

Mir iskusstva glazami I. S. Turgeneva

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Nauka i kuľtura Rossii : materialy XI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, posvjaščennoj Dňu slavjanskoj pismennosti i kuľtury pamjati svjatych ravnoapostoľnych Kirilla i Mefodija, Samara, 21-23 maja 2014. - Samara : Sam arskij gosudarstvennyj universitet putej soobčšenija, 2014. - ISBN 978-5-98941-217-4. - S. 286-289.

Философский диалог И. С. Тургенева с природой

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Республиканская научная конференция : посвещенная 60-ию со дня рождения профессора Гургена Хачатрияна : сборник научных материалов. - Ванадзор : Издательский Дом СИМ, 2013. - ISBN 978-9939-809-85-4. - с. 401-407.

Художественный мир «Записок охотника» И. С. Тургенева и словацкая литература

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In И. С. Тургенев: русская и национальные литературы : материалы международнонаучно-практической конференции 26 - 28 октября, 2013 г. - Ереван : Издательский дом ЛАСАБАЦ, 2013. - ISBN 978-9939-69-075-9. - с. 596-610.

Ideal szczęścia rodzinnego w powieści Szczęście rodzinne Lwa N. Tolstoja = Ideál rodinného šťastia v románe Rodinné šťastie L. N. Tolstého

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Tematy i konteksty ; zeszyty naukowe : dzisiaj i jutro poetyki. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - ISSN 2299-8365. - Roč. 3, č. 8 (2013), s. 314-322.

Художественный мир «Записок охотника» И. С. Тургенева и словацкая литература = Literature word of "Sketches from a hunter´s album" and Slovakian literature by I. S. Turgenev

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo:

Художественный мир «Записок охотника» И. С. Тургенева и словацкая литература = Literature word of "Sketches from a hunter´s album" and Slovakian literature by I. S. Turgenev

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Вестник Российского нового университета : [журнал]. - Москва : Российсий новый университет, 2013. - ISSN 1998-4618. - No. 3 (2013), с. 187-194.

Русская литература II половины XIX veka: Учебное пособие для словацких студентов-русистов

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Ruská literatúra 2. polovice 19. storočia: skriptá pre slovenských študentov ruského jazyka a literatúry / Anton Repoň. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. - CD-ROM, 277 s. - ISBN 978-80-557-0420-3

Krutzerova sonáta

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti, 2012. - ISSN 1338-1148. - Roč. 3, č. 11 (2012), s. [1-6].

Ideál rodinného šťastia v románe Rodinné šťastie L. N. Tolstého

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii / šéfred. Vladimír Biloveský. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISSN 1338-0583. - Roč. 4, č. 2 (december 2012), s. 82-89.

Umelecké zobrazenie človeka v románovom svete I. S. Turgeneva

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: rec. Larisa Anatolievna Sugay, Andrej Červeňák. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 151 s. - ISBN 978-80-557-0248-3

Spomienka na L. N. Tolstého : (k 100. výročiu úmrtia génia)

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2011. - ISSN 1338-1148. - Roč. 2, č. 5 (2011), s. 1-10.

Čítame Dostojevského a Bulgakova

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Tragédia doby, človeka, literatúry / ed. Natália Muránska ; rec. Eliáš Galajda, Eva Vítezová. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-8094-969-3. - S. 174-183.

Дом – музей поэта Павла Орсага Гвездослава

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In Дом музей писателя : история и современность : oдиннадцатые Гоголевские чтения : сборник научных статей по материалам Международной конференции, Москва, 1 - 3 апреля 2011 года. - Новосибирск : Новосибирский издательский дом, 2011. - ISBN 978-5-4364-0011-2. - с. 89-98.

Satirické videnie sveta očami V. J. Saltykova-Ščedrina

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0039-7. - S. 160-167.

Využitie symbolickej obraznosti v románe M. J. Saltykova- Ščedrina Páni Golovlevovci

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti, 2010. - ISSN 1338-1148. - Roč. 1, č. 4 (2010), s. [1-10].

Ivan Sergejevič Turgenev očami súčasníkov 20. - 21. storočia

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 16. októbra 2009 v Banskej Bystrici / ed. Marta Kováčová ; rec. Larisa Anatolievna Sugay, Urszula Zydek-Bednarczuk, Hedviga Kubišová, Anita Račáková, Anita Murgašová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-865-2. - S. 9-18.

Filozofický dialóg s prírodou Ivana Sergejeviča Turgeneva

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Zuzana Hurtajová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-861-4. - S. 151-157.

Slovenská otázka v ruskej periodickej tlači poslednej tretiny 19. storočia

Autori: Repoň, A.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In Slovanstvo na križovatke kultúr a civilizácií : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 14. mája 2009 v Banskej Bystrici / ed. Marta Kováčová, Martin Lizoň ; rec. Tatiana Saskova, Anita Huťková, Anita Račáková, Anita Murgašová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-886-7. - S. 33-39.

On-line contact form

=