Zamestnanci Filozofickej Fakulty

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Mgr. Jaroslav Cepko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho katedry, katedrový koordinátor ECTS a študijný poradca

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
3. poschodie č. 318
prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
KTVŠ č.m. 3A
Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
T 030
dr. hab. PhDr. Carlos Dimeo, PhD.

dr. hab. PhDr. Carlos Dimeo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Docent

Zaradenie:
Docent
Office:
K 130
doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K020
doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.

Zástupca vedúceho katedry

Zaradenie:
Docent
Office:
115
PhDr. Štefan Dorčák

PhDr. Štefan Dorčák

Vysokoškolský učiteľ, Rozvrhár pre rusistiku

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 164
Mgr. Michael Dove, B.A.

Mgr. Michael Dove, B.A.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K022