Zamestnanci Filozofickej Fakulty

doc. Ivan Jančovič, PhD.

doc. Ivan Jančovič, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Docent
Office:
F332
doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, prezidentka slovenskej pobočky Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií, členka národnej grantovej komisie MŠ KEGA č. 4

Zaradenie:
Docent
Office:
023 (FHV)
doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garantka bakalárskeho študijného programu učiteľstva akademických predmetov

Zaradenie:
Docent
Office:
K021
Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Mgr. Edita Jurčáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
Tajovského 51, K 109
PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
316
doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen edičnej komisie FF UMB

Zaradenie:
Docent
Office:
K 126 (Tajovského 51)
prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, didaktik katedry, koordinátor pre pedagogickú prax, garant ŠP učiteľstvo histórie v kombinácii - 1. a 2. stupňa (Bc., Mgr.), gestor rozširujúceho štúdia histórie (externé štúdium), odborný garant vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí (na obdobie 2017-2021), podpredseda Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, vedúci Centra pre výskum dejín a kultúry dolnozemských Slovákov

Zaradenie:
Profesor
Office:
120
Mgr. Monika Kmeťová

Mgr. Monika Kmeťová

Referent

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
F 017
PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový rozvrhár, koordinátor Moodle a ECTS (ectsporadca.ktvs@umb.sk)

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
č.34