Zamestnanci Filozofickej Fakulty

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Tajomník pre štúdium KTVŠ FF UMB

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
10
Mgr. Milena Konôpková

Mgr. Milena Konôpková

Referent

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
č. 24
Mgr. Monika Korgová, Ph.D.

Mgr. Monika Korgová, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, partnerská koordinátorka pre CEEPUS (sieť Red de Hispanistas de Europa Central)

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 132 (Tajovského 51)
doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
327
Kotula Bozena, Dr., PhD.

Kotula Bozena, Dr., PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektorka poľského jazyka

Office:
Tajovského 51, č. 162
doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
154
PhDr. Daniela Kováčová PhD.

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
316
Mgr. Jana Kováčová

Mgr. Jana Kováčová

Sekretárka, referentka pre edičnú činnosť

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
F 115
PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.

PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
501
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
F 115