Zamestnanci Filozofickej Fakulty

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Zástupkyňa vedúceho katedry, katedrová referentka pre vedu, koordinátorka sietí CEEPUS

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
143 (1. poschodie)
MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD.

MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD.

Telovýchovný lekár, odborný garant laboratória funkčnej diagnostiky

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
Laboratórium KTVŠ UMB T57
Mgr. Matej Laš, PhD.

Mgr. Matej Laš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, priemerný človek

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K019
Mgr. Jana Lauková, PhD.

Mgr. Jana Lauková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správkyňa webovej stránky katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 115
Mgr. Mojmír Lehocký

Mgr. Mojmír Lehocký

Referent

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
K007
doc. Viktória Liashuk, CSc.

doc. Viktória Liashuk, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Docent
Office:
K 163
PhDr. Roman Ličko, PhD.

PhDr. Roman Ličko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
022
Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Mgr. Martin Lizoň, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor ECTS, študijný poradca katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
164
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor ŠVA a pedagogickej praxe

Zaradenie:
Docent
Office:
K134