Members of the Department

Vedúci katedry

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
J02

Profesori

prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Hlavný garant odboru Etika

Zaradenie:
Profesor
prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Kogarantka odboru Etika

Zaradenie:
Profesor

Odborní asistenti

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
J02
PhDr. Daniela Kováčová PhD.

PhDr. Daniela Kováčová PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupkyňa vedúcej katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
J02

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Anna Ivinová

Mgr. Anna Ivinová

Sekretárka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
K 111