Members of the Department

Vedúci katedry

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Docent
Office:
J017

Docenti

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

Vedúci katedry

Zaradenie:
Docent
Office:
J017

Odborní asistenti

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka ERASMUS a zahr. mobilít

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
J015
PhDr. Anton Hruboň, PhD.

PhDr. Anton Hruboň, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrový koordinátor pre vedu a výskum, ŠVA a webstránku

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
J007
PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, zástupkyňa vedúcej katedry; koordinátorka ECTS/AIS a doktorandského štúdia, rozvrhárka katedry

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
J008

FHV_USER_JOB_ORDER_ZAHRANICNI_LEKTORI

Unal Ayse

Unal Ayse

lektorka

Office:
J005

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Tatiana Murínová

Bc. Tatiana Murínová

Sekretárka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
J016