Members of the Department

Vedúci katedry

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Koordinátorka ECTS/AIS, rozvrhárka katedry, študijná poradkyňa, členka Edičnej komisie FF UMB

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
J016

Odborní asistenti

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Mgr. Eva Höhn, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, katedrová koordinátorka ERASMUS a zahr. mobilít

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
J015
PhDr. Jana Pecníková, PhD.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Koordinátorka ECTS/AIS, rozvrhárka katedry, študijná poradkyňa, členka Edičnej komisie FF UMB

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
J016
Mgr. Ivana Pondelíková (Styková), PhD.

Mgr. Ivana Pondelíková (Styková), PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátorka praxe

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
J008

FHV_USER_JOB_ORDER_ZAHRANICNI_LEKTORI

Ozer Suat

Ozer Suat

lektor tureckého jazyka

Office:
J005

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Tatiana Murínová

Bc. Tatiana Murínová

Sekretárka, pre dve pracoviská súčasne: Katedra sociálnych štúdií a etnológie a Katedra európskych kultúrnych štúdií

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
J016