Members of the Department

Vedúci katedry

PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vedúci katedry, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
F324

Docenti

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúcej katedry, člen Komisie pre medzinárodné vzťahy, člen Akademického senátu FF UMB, predseda Odborového zväzu OZPŠaV FF UMB

Zaradenie:
Docent
Office:
F326

Odborní asistenti

PhDr. Ladislav György, PhD.

PhDr. Ladislav György, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
F326
PhDr. Anita Huťková, PhD.

PhDr. Anita Huťková, PhD.

Vedúci katedry, katedrová koordinátorka pre vedu a výskum

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
F324

Nepedagogickí zamestnanci

Kováčová Jana

Kováčová Jana

Sekretárka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
115