Publikačná činnosť

Centrum etického poradenstva a jeho význam pre študijný program aplikovaná etika

Autori: Daniela Kováčová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Praktické aspekty etickej odbornosti: modely, skúsenosti, inšpirácie. ISBN 978-80-557-0752-5

Odysseovo putovanie ako stvrdenie jeho pôvodnej voľby - Odysseus a Kalipsó optikou Sartrovho myslenia

Autori: Daniela Kováčová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Reflexia Homéra v antickej filozofii. ISBN 978-80-557-0767-9

Banalita neľudskosti a jej prejavy v kontexte Sartrovho a Grimaldiho myslenia

Autori: Daniela Kováčová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Globalne konteksty poszanowania praw wolności czlowieka: prawne, filozoficzno - etyczne i spoleczno-kulturowe perspektywy. ISBN 978-83-61975-85-4

Korene samoty v štruktúre ľudskej existencie

Autori: Daniela Kováčová
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Literárne variácie samoty a osamelosti. ISBN 978-83-7490-638-8

Výučba vybraných predmetov s dôrazom na profil absolventa KETA: Dejiny filozofie a etiky, Semináre z etiky, Texty z etiky, Aplikovaná sociológia

Autori: Daniela Kováčová
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Profesionálne etické kompetencie: profilovanie a uplatnenie. ISBN 978-80-557-0574-3

Sloboda, smrť a blízky v Sartrovom diele "Bytie a ničota"

Autori: Daniela Kováčová
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Vybrané filozoficko - etické otázky súčasného človeka: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. ISBN 978-80-557-0340-4

Radikálna sloboda a jej dôsledky v koncepcii Jean- Paul Sartra

Autori: Daniela Kováčová
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Aktuálne filozoficko - etické otázky súčasného človeka. ISBN 978-80-557-0341-1

Sadizmus a masochizmus- dve reakcie na nezdar túžby podľa J.P. Sartra

Autori: Daniela Kováčová
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis: Historické vedy, filozofia a etika: Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISBN 978-80-557-0234-6

Existenciálna psychoanalýza J.P. Sartra

Autori: Daniela Kováčová
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis: Historické vedy, filozofia a etika: Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISBN 978-80-557-0037-3

Násilie ako nástroj legitimizujúci utrpenie. Jean-Paul Sartre.

Autori: Daniela Kováčová
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Problém utrpenia vo filozofii a vede. ISBN 978-80-557-0117-2

On-line contact form

=