prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Garant štúdia UAP dejepis v kombinácii (1.+2. stupeň)

Zaradenie:
Profesor
Office:
F 117

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 12:00
Piatok
-
Deň vedecko-výskumnej činnosti - piatok (neprítomný na katedre)

Address

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.


Office: F 117
Phone: +421 48 446 7117
Email: Dusan.Skvarna@umb.sk

On-line contact form

=