prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Zaradenie:
Profesor
Office:
32

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
12:05 - 13:05
Utorok
-
Streda
09:00 - 10:00
Štvrtok
-
Piatok
-
*Stredy v termíne od 20.9.2021 do 24. 11. 2021 od 9, 00 hod – 10, 00 hod, od 25.11 – 19. 12. 2021 od 11, 25 hod - 12, 05 hod cez MS Teams. *DrŠ: streda: 11,25 hod – podľa dohody a práca so študentmi so ZP podľa dohody cez MS Teams . Vzhľadom k pandemickej situácii COVID-19 žiadam, aby ste ma kontaktovali e-mailom. Za pochopenie ďakujem.

Address

prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
Tajovského 40
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Office: 32
Phone: +421 48 446 7556
Email: Elena.Bendikova@umb.sk

On-line contact form

=