doc. PhDr. Eva Homolová, PhD

Zástupca vedúceho katedry, garantka magisterského študijného programu

Zaradenie:
Docent
Office:
K 021

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:25 - 12:10
Štvrtok
09:10 - 10:10
Piatok
-
Konzultácie k záverečným prácam je potrebné dohodnúť dopredu.

Address

doc. PhDr. Eva Homolová, PhD
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Office: K 021
Phone: +421 48 446 5019
Email: Eva.Homolova@umb.sk

On-line contact form

=