Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, členka Akademického senátu FF UMB, katedrová koordinátorka pre odbornú prax ŠJ (preklad a tlmočenie)

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K 133 (Tajovského 51)

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
podľa dohody

Address

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Office: K 133 (Tajovského 51)
Phone: +421 48 446 5133
Email: eva.reichwalderova@umb.sk

On-line contact form

=