Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca, katedrový koordinátor pre ECTS

Zaradenie:
Odborný asistent
Office:
K139

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Nájdete ma v miestnosti K139. Stredajšie konzultačné hodiny sú určené na poskytovanie študijného poradenstva. Konzultačné hodiny mimo vyhradeného času sú možné po dohode s vyučujúcim.

Address

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: K139
Phone: +421 48 446 5139
Email: gabriel.rozai@umb.sk

On-line contact form

=