PhDr. Ingrid Balážová

Referent, členka AS FF UMB, tajomníčka AS FF UMB, Erasmus administrátorka

Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Office:
č. 14

Stránkové hodiny

Pondelok
09:00 - 14:00
Utorok
09:00 - 14:00
Streda
09:00 - 14:00
Štvrtok
09:00 - 14:00
Piatok
09:00 - 12:00
Obedňajšia prestávka od 12:15 do 12:45.

Address

PhDr. Ingrid Balážová
Dean's Office
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
SR

Office: č. 14
Phone: +421 48 446 7414
Email: Ingrid.Balazova@umb.sk

On-line contact form

=