Publikačná činnosť

04071045Chorvat - Safr 2-2021 internet.pdf

Voľnočasové aktivity v Slovenskej a Českej republike: sú faktory, ktoré ich ovplyvňujú, národne špecifické?

Autori: Ivan Chorvát - Jiří Šafr
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Sociológia 53, 2021, č. 2, s. 147-179.
Volný čas anotácia.docx

Volný čas, společnost, kultura: Česko-Slovensko

Autori: Ivan Chorvát - Jiří Šafr (eds.)
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Praha, Sociologické nakladatelství, 248 s.
FIF_Rodina_teoria.pdf

Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume

Autori: Ivan Chorvát - Roman Džambazovič (eds.)
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Bratislava, Stimul, 181 s.
Chorvat-Konzum.pdf

Fenomén spotreby a konzumná spoločnosť

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 61 s.
Chorvat-Vsedne.pdf

Všedné a sviatočné

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 63 s.
Premeny_ziv_stylu.pdf

Premeny životného štýlu – sociologické východiská a predpoklady.

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Sociológia 47, 2015, č. 1, s. 5-30.
Kubatova tiskova verze 22.5.13_extrah.pdf

Holidays as an Element of Lifestyle.

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Helena Kubátová et al. Ways of Life in the Late Modernity. Palacký University, Olomouc, 2013, pp. 299-320.
Pierre Bourdieu_extr.pdf

Význam teórie Pierra Bourdieua pre sociologické skúmanie životného štýlu.

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum / ed. M. Tížik. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2013, s. 97-119.
Chorvat-kniha3.pdf

Voľnočasové aktivity obyvateľov Slovenska: poznatky z aktuálnych výskumov

Autori: Ivan Chorvát (ed.)
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Bratislava, Sociologický ústav SAV, 182 s.
Krehke_vztahy.pdf

Krehké vzťahy? Poznámky k premenám intimity.

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brne, 4/2009, s. 25-42.
Moralka Durkheim.pdf

Sociológia morálky v diele É. Durkheima.

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela / ed. Kusá, Z., Tížik, M. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2009, s. 184-192.
Cest_a_turizmus.pdf

Cestovanie a turizmus v zrkadle času

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 132 s.
Rodovy_pristup_vychove_deti.pdf

K niektorým aspektom rodového prístupu k výchove detí a prácam v domácnosti.

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Sociológia 38, 2006, č. 1, s. 31-48.
Turista_a_turizmus.pdf

Turista a turizmus ako metafory pohybu a pobytu človeka v modernej spoločnosti.

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Sociální studia 1/2006, s. 111-128.
rodina Praha.pdf

Rodinné vzťahy, väzby a perspektívy na pozadí procesu modernizácie.

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy /ed. Hamplová, D., Šalamounová, P., Šamanová, G. Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, 2006, s. 8-21.
Hodnota nabozenstva.pdf

Hodnota náboženstva a kultúrna zmena na prelome milénií

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: Sociológia 33, 2001, č. 1, s. 123-126.
Ekonomická sociológia.pdf

Ekonomická sociológia – tradície a perspektívy.

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Acta oeconomica, No 5. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 1999, s. 121-127.
Women´s Movement and Family.pdf

Ženské hnutie a rodina: príbeh západného feminizmu

Autori: Ivan Chorvát
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: Sociológia 27, 1995, č. 5-6, s. 337-346

On-line contact form

=