doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, člen Komisie pre medzinárodné vzťahy, člen Akademického senátu FF UMB, predseda Odborového zväzu OZPŠaV FF UMB

Zaradenie:
Docent
Office:
K 127 (Tajovského 51)

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:30 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred mailom na ivan.susa@umb.sk

Address

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Tajovského 40
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: K 127 (Tajovského 51)
Phone: +421 48 446 5127
Email: ivan.susa@umb.sk

On-line contact form

=