doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, člen Akademického senátu FF UMB

Zaradenie:
Docent
Office:
K 127 (Tajovského 51)

FHV_USER_CONSULT_HOURS

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Vzhľadom na aktuálne pôsobenie vyučujúceho v zahraničí, je potrebné konzultácie (online formou) dohodnúť vopred e-mailom na ivan.susa@umb.sk alebo ivan.susa@unibo.it

Address

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Tajovského 40
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika

Office: K 127 (Tajovského 51)
Phone: +421 48 446 5127
Email: ivan.susa@umb.sk

On-line contact form

=