Publikačná činnosť

Diurnal oscillations of the sprint and strength abilities and shooting precision in biathlon

Autori: Jana Gereková, Božena Paugschová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: GEREKOVÁ, Jana a Božena PAUGSCHOVÁ. Diurnal oscillations of the sprint and strength abilities and shooting precision in biathlon: Diurnálne oscilácie rýchlostných, silových schopností a presnosti streľby v biatlone. Slovak Journal of Sport Science. Banská Bystrica: Department of Physical Education and Sports, Faculty of Arts, Matej Bel University, 2016, 1, 52-58. ISSN 2453-7659.

Diurnálne oscilácie silových schopností horných končatín biatlonistky

Autori: Jana Gereková, Nikola Hurajtová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: GEREKOVÁ, Jana a Nikola HURAJTOVÁ. Diurnálne oscilácie silových schopností horných končatín biatlonistky. Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác. Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity, 2016, , 371-379.

Rozvoj silových schopností biatlonistky v pesime diurnálnej výkonnosti

Autori: Jana Gereková, Nikola Hurajtová
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: GEREKOVÁ, Jana a Nikola HURAJTOVÁ. Rozvoj silových schopností biatlonistky v pesime diurnálnej výkonnosti. Kondičný tréning v roku 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 8.12.2016 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016, , 167-177.

Biorythmic changes in the development of velocity and power abilities in biathlon

Autori: Božena Paugschová, Jana Gereková, Jan Ondráček
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: PAUGSCHOVÁ, Božena, Jana GEREKOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Biorythmic changes in the development of velocity and power abilities in biathlon: Biorytmické zmeny v rozvoji pohybových schopností a streleckých zručností v biatlone.

On-line contact form

=